Rada Europy – krok w kierunku strefy wolnej od kary śmierci.

-Jest to krok w kierunku tworzenia strefy wolnej od kary śmierci.-

13. Protokół Opcyjny zakazuje stosowanie kary śmierci bez względu na okoliczności, włączając w to stan wojny lub poważne zagrożenie wojną. Uzupełnia to lukę stworzoną przez Protokół Szósty, który zakazuje stosowania kary śmierci z wyjątkiem sytuacji karania zbrodni popełnionych w czasie wojny lub poważnego zagrożenia nią we wszystkich państwach, które są stronami konfliktu.

-Państwa członkowskie Rady Europy muszą teraz podpisać i ratyfikować Protokół Trzynasty niezwłocznie po udostępnieniu tego dokumentu do podpisu- – apeluje Amnesty International. -Jest to także szansa dla Federacji Rosyjskiej i Turcji, które nie ratyfikowały jeszcze Protokołu Szóstego, do zademonstrowania sprzeciwu wobec kary śmierci.-

Organizacja ponowiła apel adresowany do Armenii i Azerbejdżanu o podjęcie niezbędnych kroków w celu ratyfikowania Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i protokołów do tej konwencji, włącznie z protokołami 6-tym i 13-tym.

Protokół Trzynasty będzie obowiązywał tylko te państwa członkowskie Rady Europy, które go ratyfikują. Będzie otwarty do podpisu 3 maja 2002 i wejdzie w życie w trzy miesiące po zobowiązaniu się 10 państw członkowskich do jego przestrzegania.

Tematy