Raport AI: Państwa nie radzą sobie z kontrolą nad handlem bronią

W najnowszym raporcie można przeczytać, jak firmy transportowe zarejestrowane w Chinach, Francji, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych – pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ – są w stanie przerzucić broń konwencjonalną i amunicję do krajów, gdzie może być ona wykorzystana do łamania praw człowieka i zbrodni wojennych.
Niedbała kontrola statków i samolotów, które transportują broń do wszystkich zakątków świata, nie odpowiada nawet słabym przepisom prawnym regulującym eksport i import broni,- powiedział Brian Wood zajmujacy się w Amnesty |nternational tematem handlu bronią.
-Aby chronić życie ludzkie i bronić praw człowieka, Traktat o Hanldu Bronią negocjowany w ONZ musi podkreslić rolę przewoźników i innych pośredników w łańcychu dostaw broni, a nie tylko wyliczać, jakie powinny być procedury regulujące import i eksport.-
Raport –Śmiertelny Ruch: Kontrola Transportu Broni w Traktacie o Handlu Bronią– został zaprezentowany w Nowym Jorku podczas pierwszej rundy obrad ONZ na temat treści międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią. Raport opisuje przypadki, w których ładunki broni wysyłane drogą morską lub lądową do wszystkich zakątków świata przez firmy transportowe zarejestrowane w pięciu państwach i statki zarejestrowane w państwach europejskch, mogły być realnie użyte do ułatwienia nadużyć i złamania międzynarodowego prawa regulującego kwestie praw człowieka i humanitarne.
Przykłady przedstawione w raporcie zawierają opis dostaw amunicji kasetowej i jej komponentów na statkach zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii i zarządzancyh przez brytyjskie i niemieckie firmy spedycyjne, które były transportowane z Korei Południowej do Pakistanu, pomiędzy marcem 2008 a lutym 2010. Broń była przeznaczona dla armii pakistańskiej. Te dostawy miały miejsce pomimo zapewnień Wielkiej Brytanii i Niemiec o dostosowaniu się do całkowitego zakazu transferu i użycia amunicji kasetowej.
Inny przykład zawarty w raporcie mówi o regularnym transporcie części broni maszynowej/przeciwpowietrznej z Bułgarii, który odbywał się za pośrednictwem pasażerskich lotów rejsowych Air France z Sofii na lotnisko Charlesa de Gaulla w Paryżu we wrześniu 2008 roku. Ładunek był następnie transportowany do Nairobi, a z dokumentów przwozowych wynikało, że miejscem docelowym było Kigali. Istniało wyraźne i duże zagrożenie, że części broni maszynowej/przeciwpowietrznej pobrane przez rząd Rwandy mogą być przekazane dalej. Taka broń była używana podczas walk w Demokratycznej Republice Konga, w wyniku których ponad 220 000 osób zostało przesiedlonych i doszło do wielu znaczących przypadków łamaania praw człowieka. Rządy Bułagrii, Francji i Kenii, które pozwolily na eksport i tranzyt ładunków z bronią przez swoje terytorium nie powstrzymały tego transportu.
Raport przedstawia trzy zestawy podstawowych standardów, które powinny być zawarte w Traktacie o Handlu Bronią w celu zobowiązania państw do uregulowania kwestii związanych z transportem broni, amunicji i innego wyposażenia:

  • przez terytorium i przestrzeń powietrzną państwa
  • przez firmy oferujące usługi transportowania broni działające pod ich jurysdykcją
  • przez statki i samoloty znajdujące się pod ich jurysdykcją.

Pokazuje to, w jaki sposób te standardy dla dostawców usług transportowych, zakładając ryzyko, że ładunek z bronią może zostać użyty w niewłaściwym celu lub przekazany, mogą zapobiec fizycznemy przemieszczeniu się tej broni, wtedy gdy istnieje zagrożenie, że broń może zostać wykorzystane przez państwo lub zbrojne ugrupowania do rażącego złamania międzynarodowego prawa.
Informacje dodatkowe:
Raport -Śmiertelny Ruch- powstał w oparciu o najnowsze badania przeprowadzone przez Amnesty International, International Peace Information Service (www.ipisresearch.be) oraz Transarms – Centrum Badań nad Logistyką Transferu Broni. Pojęcie dostawcy usług transportowych obejmuje zarówno firmy obsługujace lub posiadające własne statki, samoloty i inne pojazdy, jak również agentów spedycyjnych i brokerów, spedytorów oraz firmy czarterowe, które dbają o ładunek.
Zgromadzenie Ogólne ONZ za cel Konfrencji na temat Traktatu o Handlu i jej Komitetu Przygotowawczego uznała opracowanie międzynarodowego instrumentu, który zapewni -najwyższe z możliwych wspólne międzynarodowe standardy dla transferu broni konwencjonalnej.-
Pierwsze spotkanie Komitetu Przygotowawczego ONZ na temat Traktatu o Handlu Bronią odbędzie się w dniach 12-23 lipca 2010 w nowym Jorku. Będzie to pierwsza formalna debata na temat treści proponowanego traktatu. Komitet Przygotowawczy odbędzie również trzy inne spotkanie w 2011 i 2012 roku przed konferencją zaplanowaną na 2012 rok.
/Koniec