Raport AI: Szpitale w Syrii miejscem represji wobec opozycji

39-stronnicowy raport Health Crisis: Syrian Government Targets the Wounded and Health Workers opisuje jak ranni pacjenci oraz personel medyczny, w co najmniej czterech szpitalach rządowych, byli poddawani torturom i innym formom złego traktowania.

Personel medyczny podejrzany o udzielanie pomocy demonstrantom I innym osobom rannym w czasie zamieszek również doświadczył tortur i aresztowań.
“To jest alarmująca sytuacja, w której władze Syrii dały siłom bezpieczeństwa wolną rękę do działań w szpitalach, a w wielu przypadkach personel szpitalny brał udział w torturowaniu w maltretowaniu osób, które powinni leczyć,- powiedziała Cilina Nasser, badaczka Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.”
Czytaj więcej na http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/climate-fear-syrias-hospitals-patients-and-medics-targeted-2011-10-25