Raport AI: zabójstwa, aresztowania i tortury podczas rewolucji w Egipcie

Raport dokumentuje przypadki 93 osób, zabitych lub rannych w rezultacie nadużycia siły przez służby bezpieczeństwa, skupiając się na ofiarach w rejonie Wielkiego Kairu, Aleksandrii, gubernatorstwie Beni Suef, Suezie, Porcie Said oraz przemysłowym centrum El Mahalla. Przedstawia obraz fal aresztowań w Kairze, w szczególności w okresie od 25 stycznia do 3 lutego, oraz wiele przypadków stosowania tortur wobec aresztowanych. Raport opisuje także bezprawne zabójstwa więźniów w trakcie zamieszek w więzieniach.
W raporcie podkreślono pilną potrzebę zadośćuczynienia przez rząd egipski ofiarom łamania praw człowieka w trakcie protestów, w tym wymierzenie sprawiedliwości osobom odpowiedzialnym za nadużycia oraz przyznanie ofiarom i ich rodzinom odszkodowań za poniesione straty. Raport opisuje również działania “Narodowej Komisji Badawczej ds. Rewolucji 25 stycznia”, powołanej przez władze egipskie w celu zbadania wykroczeń, do których doszło w trakcie protestów.
Raport w znacznej mierze oparty jest na misji badawczej Amnesty International w Egipcie pomiędzy 30 stycznia i 3 marca 2011, badającej przypadki łamania prawa człowieka, do których doszło w trakcie antyrządowych protestów. W tym okresie Egipt odwiedziło siedmiu przedstawicieli Amnesty International.