Raport ONZ nt. tajnych zatrzymań w kontekście wojny z terroryzmem – komentarz Amnesty International Polska

Choć niektóre z praktyk, do których stosowania doszło po 11 września wydają się odchodzić w przeszłość, raport opisuje stosowanie pozasądowych zatrzymań w czasie teraźniejszym.
W odniesieniu do Polski, raport przynosi nowe ustalenia dotyczące lotów samolotów służących CIA do Polski, pozyskane w drodze analiz danych lotniczych, w tym prezentuje nową informację o locie z Tajlandii do Szymanów przez Dubaj 5 grudnia 2002. Sprawozdawcy cytują również informacje uzyskane w Stanach Zjednoczonych, wedle których w Polsce od grudnia 2002 miał być przetrzymywany Abd al-Rahim al-Nashiri – jedna z osób, w odniesieniu do której CIA potwierdziła stosowanie waterboardingu. Raport przypomina również zarzuty zawarte w raportach Rady Europy i Parlamentu Europejskiego z 2006 i 2007 roku.
-Polska sekcja Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje rekomendacje Specjalnych Sprawozdawców. Podobnie jak Amnesty International wzywają oni władze Polski do ujawnienia wyników śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Krajową, dotyczącego istnienia tajnego więzienia CIA w Polsce,- powiedział Wojciech Makowski, ekspert Amnesty International w Polsce ds. wojny z terroryzmem. -Cieszymy się, że Sprawozdawcy wezwali władze Polski do objęcia śledztwem również nielegalnych praktyk używanych przy przesłuchiwaniu przetrzymywanych osób, a nie jedynie prowadzenia miejsca pozasądowego przetrzymywania- – dodał Makowski.
-Mamy nadzieję, że rekomendacje Sprawozdawców wpłyną na stanowisko polskich władz. Po 22 miesiącach śledztwa mamy prawo oczekiwać prezentacji jego efektów-.
Raport Specjalnych Sprawozdawców jest dostępny na stronie: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.doc
Petycja Amnesty International w sprawie ujawinienia zakresu i wyników śledztwa w sprawie tajnych wiezień CIA w Polsce: http://www.amnesty.org.pl/tajnewiezienia
Dodatkowe informacje:
Wojciech Makowski
Amnesty International Polska
Piękna 66a/2 00-672
Warszawa
tel. +48 22 827 6000 wew/ext 214
kom/mob + 48 697 177 988
[email protected]