Raport Roczny Amnesty International

Amnesty International wezwała światowych przywódców do przeproszenia za sześć dekad niepowodzeń w dziedzinie praw człowieka i do ponownego zobowiązania się do poprawienia tego stanu rzeczy.
-Punkty zapalne, gdzie łamane są prawa człowieka, a więc Darfur, Zimbabwe, Strefa Gazy, Irak oraz Birma, wymagają podjęcia natychmiastowego działania- powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalny Amnesty International, podczas oficjalnej prezentacji Raportu Rocznego AI. 
Dzisiejszy świat charakteryzują niesprawiedliwość, nierówność oraz bezkarność. Rządy muszą już teraz zacząć działać, aby zniwelować olbrzymi rozdźwięk pomiędzy obietnicami a podejmowanymi akcjami.
Raport Roczny 2008 Amnesty International pokazuje, że 60 lat po przyjęciu przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ludzie są w dalszym ciągu torturowani oraz maltretowani w co najmniej 81 krajach, w co najmniej 54 są ofiarami niesprawiedliwych procesów sądowych, a w ponad 77 nie mają prawa do swobody wypowiedzi.
-Rok 2007 charakteryzowała bezradność Zachodnich rządów oraz niezdecydowanie lub niechęć krajów rozwijających się do przyjęcia odpowiedzialności za rozwiązanie najpoważniejszych kryzysów praw człowieka, takich jak konflikty zbrojne czy narastająca nierówność, które sprawiają, że zapomina się o wielu ludziach- kontynuuje Irene Khan.
Amnesty International ostrzega, że największym zagrożeniem dla przyszłości praw człowieka jest brak jednej wizji i wspólnego przywództwa.
-Rok 2008 stanowi bezprecedensową szansę dla nowych przywódców dochodzących do władzy oraz dla krajów wchodzących na światową scenę, aby ustanowić nowe kierunki zmian i odrzucić krótkowzroczną politykę oraz działania, których świadkami byliśmy w mijających latach, a które sprawiły, że świat stał się miejscem bardziej niebezpiecznym i podzielonym- powiedziała Irene Khan.
Amnesty International wezwała rządy do ustanowienia nowego zespołu wartości dla wspólnego przywództwa, opartego na zasadach zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
-Najpotężniejsze kraje muszą stać na czele i dawać przykład innym- kontynuuje Irene Khan.

 1.Chiny muszą spełnić obietnice złożone przed Igrzyskami Olimpijskimi, dotyczące poprawy sytuacji praw człowieka oraz zezwolić na wolność wypowiedzi i prasy, a także zakończyć program -Re-edukacja przez pracę-.

 2. Stany Zjednoczone muszą zamknąć obóz Guantánamo oraz  tajne więzienia, przeprowadzić uczciwe procesy więźniów lub ich zwolnić oraz jednoznacznie odrzucić i potępić stosowanie tortur oraz maltretowania.

 3. Rosja musi wykazać się większą tolerancją dla opozycji politycznej oraz brakiem tolerancji dla bezkarności w kwestii łamania praw człowieka w Czeczenii.

 4. Unia Europejska musi przeprowadzić dochodzenie w sprawie współudziału swoich krajów członkowskich w -przetrzymywaniu- osób podejrzanych o terroryzm oraz musi stosować te same normy praw człowieka, które stosuje dla innych krajów, również dla swoich członków.
  
Irene Khan ostrzega -światowi przywódcy odrzucają oskarżenia, ale ich zaniechania w podejmowaniu działań są bardzo kosztowne. Jak widać było w Iraku i Afganistanie, problemy z przestrzeganiem praw człowieka to nie odosobnione tragedie. Przypominają bardziej wirusy, które powodują zakażenie, rozprzestrzeniają się gwałtownie i zagrażają nam wszystkim.-
-Dziś rządy muszą pokazać ten sam poziom przezorności, odwagi oraz zaangażowania, jaki przyświecał Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas przyjmowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka sześćdziesiąt lat temu.-
-Ludzie coraz bardziej domagają się sprawiedliwości, wolności i równości.-
Jedne z najbardziej przejmujących obrazów roku 2007 przedstawiały mnichów w Birmie, prawników w Pakistanie oraz aktywistki ruchów kobiecych w Iranie.
-Niespokojni i wzburzeni ludzie nie dadzą się uciszyć – przywódcy ignorują ich na własne ryzyko- powiedziała Irene Khan.
Pełna wersja Raportu Rocznego Amnesty International:
http://thereport.amnesty.org/eng/Homepage

Raport Roczny  – skrót
Fakty i liczby
Raport Roczny – Polska
Raport Roczny – Darfur

Tematy