Raport z obserwacji zgromadzeń 11 listopada 2017 w Warszawie

Obserwacja Amnesty International w w/w czasie i miejscu dotyczyła następujących zgromadzeń:
– Zgromadzenie cykliczne, zgłoszone w czasie od 2017 r. do 2020 r. każdego 11 listopada, w godz. 14:00 – 19:00, w celu uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wyrażenia dumy narodowej;
– Zgromadzenie organizowane przez Koalicję Antyfaszystowską „Zmowa Powszechna” pod nazwą „Za wolność waszą i naszą”, zgłoszone na dzień 11 listopada 2017 r., w godz. 14:00-18:00.
Główne wnioski:
Obserwacja w/w zgromadzeń wskazuje na dużą dysproporcję w zabezpieczeniu zgromadzeń z ogromną przewagą widocznych funkcjonariuszy policji na zgromadzeniu Koalicji Antyfaszystowskiej. Taki stan rzeczy uniemożliwiał odpowiednią czyli skuteczną i niezwłoczną reakcję na niebezpieczne sytuacje, które miały miejsce na Marszu Niepodległości, również te, które mogły wypełniać znamiona czynów zabronionych.
Należy podkreślić brak reakcji policji na akty agresji słownej i fizycznej, mowę nienawiści oraz obecność w zgromadzeniu cyklicznym uczestników używających wyrobów pirotechnicznych, spożywających alkohol i posiadających niebezpieczne narzędzia.
Ustawienie zabezpieczeń zgromadzenia cyklicznego, całkowicie odcinających dostęp do trasy przemarszu, uniemożliwiało odbycie jakiejkolwiek kontrdemonstracji znajdującej się w zasięgu wzroku i słuchu demonstrujących.
W uzupełnieniu raportu, w odniesieniu do sytuacji, których obserwatorzy/ki Amnesty International nie byli naocznymi świadkami, a o których dowiedzieli się z doniesień medialnych i/lub od samych osób pokrzywdzonych, Amnesty International wystąpiła w dniu 15 listopada br. ze stosownym pismem do Komendy Głównej Policji. Pismo to stanowi załącznik do raportu.
Więcej informacji dotyczących przebiegu oraz zabezpieczenia obserwowanych zgromadzeń znajduje się w raporcie.
Tło:
Obserwacja prowadzona była w ramach projektu Obserwacji zgromadzeń publicznych, którego celem jest monitorowanie sposobu realizacji wolności zgromadzeń, w szczególności w kontekście zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach, jak również sposobu zabezpieczania zgromadzeń przez Policję.