Demonstracja przeciwko przymusowemu poborowi do wojska w Moskwie na ulicy Arbat. Kobieta trzyma transparent z grą słów: mobilizacja zrównan zostaje z masowym chowaniem zmarłych.

Rosja: Ponad 1300 demonstrantów zatrzymanych po ogłoszeniu poboru wojskowego

Odnosząc się do informacji na temat aresztowania co najmniej 1386 pokojowych demonstrantów, którzy w całej Rosji sprzeciwiali się ogłoszonej przez prezydenta Władimira Putina mobilizacji dodatkowych żołnierzy do walki w Ukrainie, Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International w Polsce, powiedziała:

„Tysiące Rosjan, którzy w całym kraju protestują przeciwko mobilizacji i wojnie to znak, że rosyjska propaganda przestaje być skuteczna. Pomimo represyjnego prawa, kryminalizującego wszelkie przejawy antywojennej działalności, Rosjanie zademonstrowali swój sprzeciw wobec polityki Kremla”.

„Każdy ma prawo do swobodnego wyrażania swoich opinii i demonstrowania w sposób pokojowy, także w reakcji na agresję Rosji na Ukrainę. Wszystkie osoby zatrzymane za udział w pokojowych demonstracjach przeciwko mobilizacji i wojnie muszą zostać natychmiast i bezwarunkowo zwolnione, a wszelkie represje stosowane wobec przeciwników władzy bezzwłocznie wstrzymane”.

Społeczność międzynarodowa musi zintensyfikować wysiłki na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę, m.in. poprzez wspieranie osób pokojowo protestujących przeciwko inwazji.

Anna Błaszczak-Banasiak

Tło/Kontekst

Podczas aresztowania demonstrantów funkcjonariusze policji często stosowali wobec nich niczym nieuzasadnioną i nadmierną siłę. Bili ich pałkami i dusili. W Petersburgu jednej osobie funkcjonariusze złamali rękę.

Według doniesień niezależnej organizacji praw człowieka OVD-Info, policja wręczyła wezwania do stawienia się w wojskowych centrach poboru kilku zatrzymanym wczoraj mężczyznom w Moskwie i Woroneżu w środkowej Rosji. Zatrzymanym grozi również postępowanie administracyjne lub karne.

Amnesty International prowadzi obecnie globalną kampanię, której celem jest przeciwdziałanie bezprecedensowym atakom na pokojowych demonstrantów na całym świecie. Organizacja wzywa między innymi rządy do zaprzestania nadużywania instrumentów prawa karnego, cywilnego i administracyjnego do uciszania głosów sprzeciwu.


Demonstracja przeciwko przymusowemu poborowi do wojska w Moskwie na ulicy Arbat. Kobieta trzyma transparent z grą słów: mobilizacja zrównana zostaje z masowym chowaniem zmarłych – “nie mogiłyzacji”. 21 września 2022. Foto: Contributor/Getty Images.

Zobacz więcej informacji na temat inwazji Rosji na Ukrainę na stronie Solidarni z Ukrainą>>>

Stale uzupełniana dokumentacja Amnesty International nt. naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego popełnionych w czasie wojny w Ukrainie dostępna na stronie amnesty.org.