Rosja – USA: Szczyt Bush-Putin – nie bać się krytyki potężnego partnera

Jako organizacja posiadająca członków i sympatyków zarówno w Rosji, jak i Stanach Zjednoczonych Amnesty International uważa, iż prawa człowieka obywateli obu tych krajów zasługują na poważną dyskusję ze strony ich przywódców.

Odwaga w poruszaniu trudnych tematów będzie świadczyć, na ile poważne i pozytywne jest nowe partnerstwo między Rosją i USA. Szczyt Bush-Putin powinien stać się otwartym dialogiem dwóch potężnych partnerów, nie zaś zainscenizowaną prezentacją kwestii, co do których istnieje obopólna zgoda.

Amnesty International wzywa by podczas szczytu zostały poruszone następujące tematy:

  • Jako gubernator stanu Teksas, George W. Bush zanotował rekordową w USA liczbę wykonanych wyroków śmierci, w tym na osobach niepełnoletnich i umysłowo chorych; USA nadal pozostają w czołówce krajów pod względem liczby wykonanych egzekucji. Prezydent Putin natomiast wprowadził moratorium na wykonywanie kary śmierci. Moratorium powinno stać się permanentne, zaś prezydent Rosji powinien naciskać na przywódcę USA, by poszedł w jego ślady;
  • Jako szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa Władimir Putin demonizował rosyjski ruch ekologiczny jako -trojańskiego konia- zachodniego szpiegostwa; działo się to w czasie procesu Grigorija Pasko, oskarżonego o -narażanie na szwank bezpieczeństwa narodowego- poprzez ujawnienie niszczenia środowiska naturalnego przez rosyjskie odpady nuklearne. W duchu porozumienia o ograniczeniu broni nuklearnej, Rosja powinna zaprzestać prześladowań wobec działaczy ekologicznych protestujących przeciwko niebezpiecznemu składowaniu odpadów nuklearnych. Prezydent Bush powinien wpłynąć na prezydenta Putina, by uwolnił Grigorija Pasko, uznawanego za więźnia sumienia.
  • Po atakach z 11 września Stany Zjednoczone przedsięwzięły szereg kroków, mających na celu stworzenie systemu komisji wojskowych, mających prawo sądzenia obywateli obcych krajów bez odpowiedniej ochrony prawnej, np. pełnego prawa apelacji. Prezydent Putin musi naciskać, by USA wycofały się z tych decyzji, stanowiących niebezpieczny precedens dla innych krajów.
  • Nie ustają prześladowania czeczeńskich cywili z rąk rosyjskich sił bezpieczeństwa, a czeczeńskie grupy zbrojne dopuszczają się poważnych zbrodni. Siły rosyjskie odpowiedzialne są jednak za większość wykroczeń przeciwko prawom człowieka. Mimo, iż władze rosyjskie rozpoczęły serię dochodzeń, do tej pory żaden rosyjski dowódca nie został ukarany za masowe łamanie praw człowieka na jego terenie operacyjnym. Prezydent Bush powinien domagać się ujawnienia listy osób uwięzionych przez siły bezpieczeństwa Rosji, a także informacji na temat procesów osób odpowiedzialnych za popełnione w Czeczenii zbrodnie.

Amnesty International wzywa, by prezydent Putin i Bush uczynili powyższe kwestie osią swego dialogu i aby po zamknięciu rozmów opublikowali oświadczenie na ten temat.

Tematy