Sąd uwalnia warunkowo jedną członkinię Pussy Riot, dwie pozostałe wciąż za kratkami

– Każda decyzja, która skraca niesłuszne uwięzienie tych trzech kobiet jest mile widziane. Ale nie można dać się zwieźć. Dzisiaj sprawiedliwości nie stało się zadość.
Ponadto w ostatnich miesiącach rząd Rosji wprowadził szereg nowych restrykcji ograniczających wolność wypowiedzi. Tymczasem dzisiejszy wyrok pokazuje, że rosyjskie sądownictwo nie jest skłonne chronić tych praw – mówi David Diaz-Jogeix, Wice-dyrektor programu Amnesty International ds. Europy i Azji Centralnej.
– Przede wszystkim trzy członkinie Pussy Riot nie powinny być w ogóle sądzone. Nadieżda Tolokonnikowa, Maria Aliochina i Jekaterina Samucewicz powinny zostać wypuszczone natychmiast i bezwarunkowo – stwierdza David Diaz-Jogeix.
Amnesty International uznaje je za więźniów sumienia. Trzy członkinie Pussy Riot zostały skazane wyłącznie z powodu pokojowego korzystania z wolności słowa.
Podpisz się pod petycją o uwolnienie Pussy Riot.