Sanjeev Kumar uwolniony!

Sanjeev Kumar (m), lat 25
(Pilna Akcja nr 249/08, Malezja, tortury)
Rząd malezyjski wydał nakaz obserwacji Kumara na mocy Ustawy o Ograniczeniach Pobytu (Restricted Residence Act), która pozwala władzom ograniczać swobodę poruszania się obywateli bez ograniczeń czasowych i sądowej lub administracyjnej kontroli. Nakazy są wydawane przez Ministra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który może zażądać, by podejrzany przebywał stale w określonym miejscu, albo zabronić mu wkraczania na jakiś określony obszar.
Sanjeev Kumar został aresztowany 28 lipca 2007 r. przez funkcjonariuszy specjalnego wydziału malezyjskiej policji. Był więziony na mocy Ustawy o Bezpieczeństwie Wewnętrznym, która pozwala na nieograniczone czasowo przetrzymywanie bez postawienia zarzutów.
Przez pierwsze 8 tygodni Sanjeev Kumar był przetrzymywany w kwaterze głównej policji federalnej w stolicy kraju Kuala Lumpur. Według źródeł zbliżonych do Kumara, był on w tym czasie torturowany i poniżany.
Uwaga: poniższy akapit zawiera drastyczny opis tortur
Funkcjonariusze policji bili go wielokrotnie, stąpali po jego plecach i uderzali go w głowę plastikową butelką napełnioną wodą. Zmuszali go także do picia własnego moczu i wkładali mopa w jego odbyt.
Policjanci zmusili go także do podpisania jakiegoś dokumentu pomimo tego, że podobno nie umie on czytać ani pisać. Nie miał dostępu do prawnika. Nieznana jest treść dokumentu, który podpisał.
Nie ma potrzeby dalszego wysyłania apeli. Dziękujemy tym, którzy je wysłali.
Tłumaczenie: Marcin Natorski
AI Index: ASA 28/005/2008