Spotkanie dla opiekunów/ek grup w projekcie “Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI!”

W spotkaniu wzięły udział nauczycielki i nauczyciele. Będą wspierać młodych ludzi w całej Polsce w działaniach na rzecz równości!

Program szkolenia obejmował następujący zakres tematyczny:

  • Prawa człowieka – wprowadzenie, zapoznanie z działalnością Amnesty International
  • Co to jest dyskryminacja, jak identyfikować zachowania i problemy dyskryminacyjne
  • Rozwiązywanie problemów związanych z dyskryminacją w swoim własnym środowisku
  • Sposoby mobilizacji do pracy na rzecz praw człowieka
  • Metoda pracy projektem i realizacja akcji

Szkolenie prowadzone było przez doświadczonego trenera antydyskryminacyjnego, eksperta projektu – Piotra Skrzypczaka oraz Edukatorki AI.