Stanowisko w sprawie zakazu burkini we Francji

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła decyzję najwyższego sądu administracyjnego Francji, który uznał zakaz noszenia burkini wprowadzony przez władze lokalne za niezgodny z prawem.

Tego typu zakazy, dotyczące burkini, hidżabu czy szerzej symboli religijnych, są dyskryminujące oraz naruszają wolność sumienia i wyznania. Prawa te można ograniczać, ale ograniczenie musi być proporcjonalne i współmierne do celu. Zakaz noszenia burkini nie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na plażach, a raczej prowadzi do poniżania i stygmatyzowania kobiet i dziewcząt. Nie przyczynia się też do lepszej ochrony praw kobiet.
Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii AI Polska.

Orzeczenie Rady Stanu, pełniącej funkcję najwyższego sądu administracyjnego we Francji, było odpowiedzią na apelację od wyroku sądu niższej instancji podtrzymującego zakaz noszenia burkini w miejscowości Villeneuve-Loubet.
Zakaz noszenia burkini jest kolejnym z wielu praw wprowadzonych na przestrzeni lat ograniczających wolność ubierania się wskazującego na przynależność religijną. W 2004 roku Francja zakazała noszenia widocznych symboli religijnych w szkołach publicznych. Amnesty International uznaje tego typu zakazy za dyskryminujące, bezzasadne i nieproporcjonalne do rzekomo wskazywanego przez władze celu.