Stany Zjednoczone: przy okazji wizyty w Chinach prezydent Bush winien zwrócić uwagę na wzrastającą liczbę egzekucji we własnym kraju

Egzekucja Aleksandra Williamsa poprzez śmiercionośny zastrzyk była zaplanowana w stanie Georgia na poniedziałek 25 lutego. Williams popełnił zbrodnię mając 17 lat. Prawo międzynarodowe zabrania egzekucji osób, które w czasie popełnienia przestępstwa były niepełnoletnie. W Chinach dokonywana jest większość odnotowywanych na świecie egzekucji, jednak kraj ten zniósł karę śmierci wobec nieletnich przestępców w marcu 1997 roku w zgodzie ze zobowiązaniami wynikającymi z podpisanych traktatów.

-Stany Zjednoczone wciąż ignorują swoje międzynarodowe zobowiązania dotyczące tego podstawowego zagadnienia praw człowieka- – powiedziało Amnesty International odnotowując, ze w USA w okresie ostatnich pięciu lat dokonano egzekucji na dziewięciu nieletnich przestępcach, co stanowi 60 procent wszystkich znanych egzekucji tego typu na świecie.

Przed wizyta w Chinach prezydent Bush oznajmił, ze będzie zabiegał, by władze Chin wyszły naprzeciw powszechnemu domaganiu się poszanowania ludzkiej godności, prawa do życia i poszanowania życia każdej istoty ludzkiej.

W nawiązaniu do tego oświadczenia, Amnesty International wezwała w przekazanym liście prezydenta Busha do interwencji w sprawie egzekucji Aleksandra Williamsa.

-Lekceważenie międzynarodowych norm nie dotyczy jedynie wieku Aleksandra Williamsa- – kontynuowało Amnesty International. -Odmówiono mu prawa do właściwej reprezentacji w sądzie, ponadto cierpi on na chorobę psychiczną-.

W okresie ostatnich czterech miesięcy w stanie Georgia dokonano egzekucji pięciu więźniów. -Członkowie Rady ds. Ułaskawień i Warunkowych Zwolnień czują presję na rzecz podejmowania ‘właściwych decyzji’- – powiedziało Amnesty International. -Apel o ułaskawieni ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie Aleksandra Williamsa miałby ogromne znaczenie i dodałby im odwagi do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania tej i innych egzekucji-.

Aleksander Williams był reprezentowany podczas procesu apelacyjnego przez adwokata, który nie zadał sobie trudu przebadania dostępnych ważnych dowodów na rzecz obrony. Między innymi w 2000 roku pięciu spośród ośmiu pozostających przy życiu ławników przesądzających o pierwszym wyroku w tej sprawie podpisało oświadczenie w którym stwierdzają, że gdyby przedstawiono im dowody na chorobę psychiczną Aleksandra Williamsa i historię jego życia w okresie dzieciństwa, nie glosowaliby oni za karą śmierci.

Choroba psychiczna Williamsa, schizofrenie paranoidalna, pogorszyła się w czasie jego piętnastoletniego pobytu w celi śmierci.

Wysoki Komisarz ONZ ds Praw Człowieka, Mary Robinson, zaapelowała o nie wymierzanie kary śmierci Aleksandrowi Williamsowi. Apel jej nastąpił po apelach w tej sprawie dwóch specjalnych sprawozdawców ONZ, Międzyamerykańskiej Komisji ds Praw Człowieka, Unii Europejskiej i Rady Europy. Wiele próśb o ułaskawienie Williamsa zostało także wysłanych z samych Stanów Zjednoczonych, m.in. przez Funduszu Obrony Dzieci, Krajowy Sojusz na rzecz Chorych Psychicznie i Amerykańskie Stowarzyszenie Adwokatury.

Amnesty International udokumentowało 15 egzekucji nieletnich przestępców na świecie od marca 1997 roku, w tym dziewięć w Stanach Zjednoczonych, trzy w Iranie, dwie w Pakistanie i jedną w Demokratycznej Republice Konga. Prezydent Pakistanu Musharraf oświadczył w grudniu 2001, że złagodzi wyroki śmierci, jakie ciążą na wszystkich nieletnich przestępcach więzionych w Pakistanie.

Tematy