"Stop przemocy wobec kobiet" – nowa kampania społeczna Amnesty International

           „Według badań co ósma Polka została co najmniej raz uderzona przez męża lub partnera (CBOS 2002). Na świecie więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat umiera na skutek przemocy niż na raka, malarię czy w wypadkach drogowych. To szokujące dane, a tak mało się o nich mówi”, powiedziała Mirella Panek, rzeczniczka Amnesty International.
            Strategię i kreację kampanii prasowej przygotowała agencja PZL, autorem zdjęć jest Tomasz Sikora, a nieodpłatne powierzchnie w prasie pozyskał dom mediowy MindShare. „Praca nad tak trudnym tematem była dla nas dużym wyzwaniem, ale cieszymy się, że możemy mieć swój udział w walce z przemocą wobec kobiet”, powiedział Kot Przybora – prezes agencji PZL.
            Oprócz kampanii społecznej w prasie w czasie 16. „Dni”, w 6 miastach w Polsce Amnesty International organizuje lokalne panele dyskusyjne, akcje uliczne oraz lekcje w szkołach poświęcone problemowi przemocy domowej.
            Światowa kampania Amnesty International „Stop przemocy wobec kobiet” potrwa do 2006 roku. Obejmuje ona raporty poświęcone m.in. takim problemom, jak przemoc domowa, wpływ militaryzacji na życie kobiet. Kampania przewiduje także działania lobbingowe w stosunku do rządów, które nie ratyfikowały Konwencji przeciwko wszelkim formom dyskryminacji kobiet oraz konferencje, happeningi i zbieranie podpisów pod petycjami.
             Więcej informacji o kampanii na stronie www.amnesty.org.pl/kampania Stronę kampanii bezpłatnie przygotowała firma Janmedia.

Tematy