Stracenie Troya Davisa jest porażką amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości

Troy Anthony Davis Wymiar sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych doznał strasznego wstrząsu zabijając człowieka, który mógł być niewinny. Wykonanie egzekucji przy tak licznych wątpliwościach co do winy jest przerażające i jest to porażka amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Wiele sądów rozpatrywało tę sprawę, ale to tylko spowolniło drogę ku celi śmierci, nigdy jej nie zatrzymało. Sprawiedliwość może być ślepa, ale w tej sprawie to wymiar sprawiedliwości był ślepy na fakty.
Stan Georgia dowiódł, że kara śmierci jest zbyt wielką władzą daną państwu. Instytucje państwowe nie są wolne od stronniczości i błędów, i nie można powierzać im tak ogromnej władzy decydującej o czyimś życiu lub śmierci. Kara śmierci jest pogwałceniem praw człowieka bez względu na to, czy została wymierzona osobie winnej, czy niewinnej, dlatego powinna zostać zniesiona.
Jest nam bardzo ciężko na sercach, ale nie straciliśmy ducha walki. Miliony ludzi na całym świecie dowiedziało się o Troyu Davisie i o omylności amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Sprawa ta poruszyła sumienia Amerykanów i zwiększyła sprzeciw wobec kary śmierci. Amnesty International na tej podstawie będzie dalej działać na rzecz jej zniesienia.
Działaj razem z nami na rzecz zniesienia kary śmierci. Wypełnij deklarację członkowską i dołącz do Amnesty International. Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Członkowie organizacji dobrowolnie poświęcają swój czas i energię, solidaryzując się z ofiarami przypadków naruszeń praw człowieka.