Sudan: Gwałt jako narzędzie wojny w Darfurze

Nawet ośmioletnie dziewczynki są gwałcone i traktowane jako seksualne niewolnice w Darfurze, w Sudanie. Masowe gwałty, które mają miejsce w Darfurze są zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości, jednak społeczność międzynarodowa robi niewiele, aby ukrócić te praktyki, stwierdza Amnesty International w swoim raporcie Gwałt jako narzędzie wojny.

Mimo, iż uwaga państw w regionie i na świecie skupiona jest na wydarzeniach w Darfurze i obietnicach sudańskiego rządu dotyczących rozbrojenia milicji Janjawid, nadal nie ma żadnej ochrony dla kobiet i dziewczynek.

            Raport, oparty na setkach zeznań naocznych świadków, ukazuje jak kobiety i dziewczynki są gwałcone, porywane i zmuszane do bycia seksualnymi niewolnicami przez żołnierzy Janjawid. W przypadku prawie wszystkich ataków na wioski, znanych Amnesty International, oddziały rządowe albo brały bezpośredni udział albo były naocznym świadkiem tych karygodnych praktyk.

            „Cierpienie i maltretowanie jakie znoszą te kobiety wykracza poza kwestię samego gwałtu. Gwałt ma druzgocący i trwały wpływ na zdrowie owych kobiet i dziewczynek, a ofiary muszą zmagać się przez całe życie z piętnem gwałtu i marginalizacją ze strony nawet własnych rodzin i środowiska, w którym żyją”, stwierdziła Amnesty International.    

Fakt ten powoduje długotrwałe ekonomiczne i społeczne konsekwencje, które narażają je na  ponowne łamanie praw człowieka. Również wysiedlenia narażają kobiety i dziewczynki, a co więcej prowadzą do zwiększenia się liczby kojarzonych małżeństw zawieranych w młodym wieku, ponieważ rodzice traktują małżeństwo jako ochronę dla swoich córek.

„ Kobiety i dziewczynki są atakowane, nie tylko po to, aby zdehumanizować je jako kobiety, ale aby upokorzyć, ukarać, kontrolować, zastraszać i wysiedlać kobiety, jak również prześladować społeczność, do której owe kobiety należą,” stwierdziła organizacja.

Kobiety w Darfurze, które przeszły okaleczenie kobiecych narządów płciowych są jeszcze bardziej narażone na kolejne obrażenia i ryzyko infekcji HIV/AIDS czy inną chorobą przenoszoną drogą płciową.

„Międzynarodowa społeczność misi znacznie poważniej traktować kwestię gwałtu. Wyszkolony personel medyczny musi natychmiast zostać wysłany, aby roztoczyć opiekę nad ofiarami,” stwierdziła Amnesty International.

Amnesty International nawołuje również :

·         Strony konfliktu do zaprzestania i publicznego potępienia użycia gwałtu jako narzędzia wojny, a także do stworzenia odpowiednich mechanizmów zapewniających ochronę cywilom.

·         Do rozbrojenia i rozwiązania milicji Janjawid, aby jej oddziały nie mogły już krzywdzić cywili.

·         Do utworzenia Międzynarodowej Komisji Śledczej, która zbadałaby dowody świadczące o zbrodniach wojennych, zbrodniach przeciwko ludzkości i innych nadużyciach międzynarodowych praw człowieka takich jak gwałt czy zarzut ludobójstwa.

·         Do postawienia przed sądem, spełniającym międzynarodowe standardy, wszystkich tych, którzy dokonywali ataków na cywili, w tym dopuszczali się przemocy seksualnej wobec kobiet.  Bezpieczeństwo ofiar i świadków musi być traktowane jako sprawa priorytetowa.

 

 

Tło wydarzeń

 

Raport Sudan, Darfur: Gwałt jako narzędzie wojny, Seksualna przemoc i jej konsekwencje (wersja angielska dostępna na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/engafr540762004) jest oparty na relacjach sudańskich uchodźczyń, zarejestrowanych w maju 2004 przez Amnesty International w obozie dla uchodźców w Czadzie.

 

Światowa akcja Amnesty International -Stop przemocy wobec kobiet- ma na celu ukrócenie tego i innych nie odkrytych jeszcze skandali związanych z pogwałceniem praw człowieka.

Aby dowiedzieć się więcej na temat akcji, odwiedź stronę: http://news.amnesty.org/mav/actforwomen

Tematy