Surinam: Przystąpienie do Międzynarodowego Trybunału Karnego nie może być połączone z przyjęciem umowy o niekaralności obywateli Stanów Zjednoczonych

Oświadczenie Prezydenta Venetiaana jest najnowszym z serii pozytywnych działań rządu Surinamu mającym na celu przystąpienie do Statutu Rzymskiego. Amnesty International nakłania rząd do zakończenia tego procesu tak szybko jak to możliwe.

 

Amnesty International jest zaniepokojona, ponieważ w tym samym czasie gdy ogłoszono chęć przystąpienia Surinamu do Statutu, Prezydent Venetiaan ogłosił również, że Surinam przystąpi do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, na mocy którego obywatele Stanów Zjednoczonych oskarżeni o ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne nie będą pozywani przez Surinam przed Trybunał.

 

Stany Zjednoczone są jedynym państwem prowadzącym aktywną kampanię przeciwko Trybunałowi. Administracja Busha nieustannie wygłasza obawy, ze Trybunał może być wykorzystywany, aby oskarżać obywateli Stanów Zjednoczonych ze względów politycznych, z tego powodu domaga się od rządów na całym świecie podpisania umów o niekaralności.

 

Kampania administracji amerykańskiej, aby przekonać państwa do podpisywania umów o niekaralności, spotyka się z rosnącą krytyką w Amerykańskim Kongresie, jako niepotrzebne antagonizowanie zaprzyjaźnionych państw. W dodatku, pomimo tych nacisków inne państwa ratyfikowały Statut. 23 listopada 2005 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, USA stwierdziły, że „respektują prawo innych państw do zostania stroną Statutu Rzymskiego; ale proszą inne państwa by również respektowały decyzję przeciwną”.

 

Amnesty International przeanalizowała umowy i wnioskuje, że są one bezprawne oraz, że naruszają zarówno Statut Rzymski jak i inne konwencje międzynarodowe – także Konwencje Genewskie oraz Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur i  innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania – wszystko czego wymaga się od osób odpowiedzialnych za te zbrodnie to poniesienie kary. Unia Europejska przeanalizowała te umowy i doszła do tej samej konkluzji.

 

Obawy Stanów Zjednoczonych odnoszące się do  motywowania oskarżeń względami politycznymi nie są podzielone przez większość państw oraz międzynarodowych prawników. Ogólnie uznano, że obszerne gwarancje procesowe zawarte w Statucie Rzymskim mogą przeciwdziałać powstawaniu takim sytuacjom. Faktycznie, w pierwszych latach działalności Trybunału postępowania przed nim są planowane na szeroką skalę i mają skupić się na sprawach najcięższej wagi poddanych pod jego jurysdykcję – Darfur, Sudan, Północna Uganda oraz Demokratyczna Republika Konga – potwierdza to fakt, że obawy są nieuzasadnione.

           

Pomimo straszenia przez Stany Zjednoczone państw które odrzucają Statut wycofaniem pomocy wojskowej oraz innej pomocy, ponad 50 państw zaangażowało się w podtrzymywaniu zasady, że nikt nie może pozostać bezkarny. Wśród tych państw znajdują się: państwa Unii Europejskiej, Argentyna, Brazylia, Kanada, Japonia, Mali, Meksyk, Nowa Zelandia, Paragwaj, Peru, Samoa, Słowenia, Południowa Afryka, St.Lucia, Szwajcaria, Tanzania, Trinidad i Tobago, Urugwaj i Wenezuela. W innych przypadkach, gdy rząd podpisał Statut parlament odmówił jego ratyfikacji.

  

Amnesty International wzywa rząd Surinamu, by w pełni poparł międzynarodową sprawiedliwość poprzez odrzucenie umowy o niekaralności obywateli Stanów Zjednoczonych. W tym samym czasie inne organizacje będą przekonywać parlamentarzystów, aby opowiedzieli się przeciwko ratyfikacji tego bezprawnego porozumienia jeżeli zostanie ono podpisane.

Tematy