Świat: Egzekucje dzieci zdarzają się coraz rzadziej

           13 października Sąd Najwyższy USA wysłucha ustnych zeznań. Decyzja dotycząca konstytucyjności kary śmierci wobec 16- i 17 – letnich przestępców, ma być podjęta w pierwszej połowie 2005 roku.

 

            „Takie egzekucje pogwałcają prawo międzynarodowe. Międzynarodowe porozumienie o nie wymierzaniu kary śmierci wobec osób, które popełniły przestępstwo będąc nieletnimi, odzwierciedla uznanie prawa młodych ludzi do rozwoju i zmian” – powiedziała Amnesty International.

 

            Od 2003 r. w Chinach, Iranie i Stanach Zjednoczonych, sześcioro ludzi poddano egzekucji za zbrodnie popełnione, gdy byli oni nieletni. Inni skazani za takie zbrodnie oczekują na karę śmierci w Pakistanie, Sudanie i na Filipinach.

 

            „Życie dziecka nigdy nie może być mu odebrane, bez względu na to, co zrobiło. Zasadą przewodnią musi być znaczne zwiększenie szansy nieletnich sprawców na reintegrację ze społeczeństwem. A egzekucja jest całkowitym zaprzeczeniem tej zasady” – oświadczyła Amnesty International.

 

            Scott AllenHain został stracony 3 kwietnia 2003 r. w USA za zbrodnię popełnioną, gdy miał zaledwie 17 lat. Od tego czasu egzekucje nieletnich przestępców są wstrzymane do czasu decyzji Sądu Najwyższego.

 

            Stany Zjednoczone są jedynym krajem, który otwarcie przyznaje się do wykonywania egzekucji na nieletnich przestępcach. Co więcej, kraj ten rości sobie prawo do tych czynów zasłaniając się prawem międzynarodowym.

 

            Mimo, iż w Chinach prawo zakazuje egzekucji za przestępstwa popełnione przed 18 rokiem życia, nieletni są w dalszym ciągu poddawani egzekucjom, gdyż sądy w rzeczywistości nie starają się ustalić wieku oskarżonych.

 

            Gao Pan został poddany egzekucji 8 marca 2004 r. za zbrodnię popełnioną 9 sierpnia 2001 r., prawdopodobnie zanim ukończył 18 rok życia. Sprzeczne informacje w oficjalnych dokumentach oraz użycie różnych kalendarzy doprowadziły do zamieszania w sprawie prawdziwego wieku chłopca. W celu udowodnienia, iż Gao miał 18 lat w chwili popełnienia przestępstwa, oskarżyciel publiczny dostarczył dokument o zgłoszeniu narodzin podpisany przez dziadka Gao. Dokument ten po dalszych analizach okazał się być fałszywy.

 

            Urzędnicy z Sądu Najwyższego Prowincji Hebei odrzucili 32 punkty z dowodu dostarczonego przez obrońcę Gao świadczące o tym, iż chłopak nie ukończył 18 roku życia przed popełnieniem przestępstwa. Sąd odrzucił również wniosek rodziny Gao o przeprowadzenie badań lekarskich, które pomogłyby w ustaleniu jego wieku.

 

            W sierpniu 2004 r., w Iranie, 16-letnia Ateqeh Rajabi została publicznie powieszona na ulicach centrum miasta Neka w północnej prowincji Iranu – Mazandran za „czyny sprzeczne z czystością”.

 

            Ateqeh Rajabi została skazana na śmierć trzy miesiące wcześniej. Podczas rozprawy nie mogła być reprezentowana przez obrońcę, a sąd ostro skrytykował jej strój udzielając jej surowej reprymendy. Stwierdzono, że Ateqeh Rajabi była umysłowo chora zarówno w chwili przestępstwa, jak i podczas czynności sądowych.

 

            Pomimo, że dokument tożsamości Ateqeh Rajabi potwierdza, iż miała ona 16 lat, wymiar sprawiedliwości w Mazandaran ogłosił jej egzekucję, gdy rzekomo miała 22 lata.

 

Pełny raport: „Wstrzymajmy egzekucje dzieci! Koniec kary śmierci dla nieletnich przestępców”, jest dostępny na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/ENGACT