Syria: ?Ali Sayed al-Shihabi zwolniony z aresztu na mocy prezydenckiej amnestii

MDE 24/003/2007
-Ali Sayed al-Shihabi został aresztowany 10 sierpnia 2006 roku i rzekomo był przetrzymywany w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa w Kafr Soussa, w stolicy kraju Damaszku. W październiku został przeniesiony do więzienia -Adra na obrzeżach miasta.
Mężczyzna był więziony pod zarzutem -świadomego rozpowszechniania za granicą fałszywych i wyolbrzymionych informacji, które niszczą dobre imię kraju lub szkodzą jego sytuacji finansowej- oraz pod zarzutem -przystąpienia do politycznej lub społecznej organizacji o charakterze międzynarodowym bez zgody rządu-.
-Ali Sayed al-Shihabi pisał artykuły na temat spraw politycznych i społecznych głownie dla strony internetowej o nazwie Hiwar al-Mutamedn (-Cywilizowany Dialog-). Opublikował także w Syrii dwie książki dotyczących spraw społecznych. Wielokrotnie był wzywany na przesłuchania, a w latach 1982-1991 był więźniem sumienia za przynależenie do nielegalnej Partii na rzecz Działania Komunistycznego, której nie jest już członkiem.