Syria: Amnesty International z satysfakcją przyjmuje przystąpienie Syrii do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur

Syria przystąpiła do Konwencji 19 sierpnia.

Amnesty International oczekuje, że teraz Syria zweryfikuje swoje przepisy prawne i postępowanie pod kątem zgodności z Konwencją i stworzy warunki do jej pełnego zastosowania.


Organizacja nalega, by Syria wycofała swą deklarację o wyłączeniu z tajnej procedury śledztwa, wnosząc w ten sposób o ratyfikację Protokołu Dodatkowego do Konwencji, jako środka wzmocnienia swojej zgody na położenie kresu torturom oraz znęcaniu się, prowadzenie działań prewencyjnych w tym zakresie, a także ustanowieniu mechanizmów, które pomogą rządowi w osiągnięciu tych celów.


Informacja uzupełniająca

Amnesty International udokumentowała  30 różnych sposobów tortur i znęcania się nad osobami w więzieniach i syryjskich centrach zatrzymań. Sądzi się, że większość z tych metod jest ciągle wykorzystywana, a w rzeczywistości stosowanych jest wiele innych.

Tematy