Syria: Uwięzienie użytkowników Internetu jest rażącym nadużyciem praw człowieka

           W niedzielę Syryjski Sąd Bezpieczeństwa Państwowego (SSSC), skazał Haythama Qutaysha na cztery lata więzienia, jego brata Muhannada na trzy lata, a Yahya al.-Awsa na dwa lata pozbawienia wolności pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych informacji pochodzących z zakazanych w Syrii stron internetowych.

 

            Cała trójka skazanych przebywała już w areszcie przez ponad 19 miesięcy, podczas których Amnesty International nieustannie walczyła o ich uwolnienie jako więźniów sumienia.

 

            „Wyrok sądu stanowi poważne naruszenie praw człowieka do wolności wypowiedzi i jego prawa do rzetelnego procesu” – powiedziała Amnesty International.

 

            Od wielu lat organizacja ta dokumentowała przypadki ukazujące niesprawiedliwość, z jaką prowadzone są sprawy przed SSSC. Jego werdykty nie podlegają odwołaniom, oskarżeni mają ograniczony dostęp do prawników, sędziowie mają nieograniczone prawa, a zeznania rzekomo wydobyte podczas tortur są dowodami w sprawie.

 

            SSSC został założony w 1968 roku, kiedy w Syrii obowiązywały prawa wyjątkowe i nie podlega on Kodeksowi Postępowania Karnego. Co więcej, Komisja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oświadczyła, że procedury sądu są niezgodne z postanowieniami Międzynarodowych Paktów Praw Obywatelskich i Politycznych, dla którego Syria jest Państwem-Stroną.

 

            Najnowsze oficjalne oświadczenia Amnesty International na temat więźniów sumienia w Syrii są dostępne na stronie:

http://web.amnesty.org/library/index/engmde240512004

Tematy