Syria: Yassin oraz Akash Suleiman zwolnieni

MDE 24/006/2007
Yassin Suleiman był prawdopodobnie torturowany w czasie pierwszych dwóch tygodni od momentu zatrzymania przez syryjskie służby bezpieczeństwa w Damaszku. Jego ojciec był prawdopodobnie torturowany. Obaj mężczyźni od chwili aresztowania przebywali w odosobnieniu, na kontakt z rodziną zezwolono im dopiero 22 stycznia, kiedy zostali przeniesieni do więzienia w Qamishli, na północnym wschodzie kraju.
Yassin oraz Akash zostali aresztowani 21 grudnia 2006 roku, kilka tygodni po przymusowym wydaleniu Yassina, jego żony i córki z Norwegii do Syrii. Władze norweskie odrzuciły prośbę rodziny o azyl. Yassin oraz Akash Suleiman zostali zatrzymani prawdopodobnie z powodu powiązań Yassina z działającą nielegalnie Kurdyjską Demokratyczną Partią Postępową (Kurdish Democratic Progressive Party).
Norwegia jest sygnatariuszem zawartej w 1951 roku konwencji genewskiej, mówiącej o prawach uchodźców, która stanowi, że -nikt nie powinien być wydalony do kraju, w którym zagrożone jest jego życie i jego wolności, a prześladowanie ma miejsce z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do danej grupy społecznej lub posiadania określonych poglądów politycznych-. Według informacji, które zebrało Amnesty International tortury i maltretowanie są w Syrii regularnie stosowane wobec przetrzymywanych tam kurdyjskich więźniów politycznych. Więźniowie polityczni przebywają tam na ogół w odosobnieniu, bez możliwości porozumienia się ze swoimi rodzinami i prawnikiem.