Uchodźcy z Syrii: kryzys w liczbach

Uchodźcy w regionie

  • Turcja przyjęła ponad 2,7 mln uchodźców z Syrii, więcej niż jakikolwiek inny kraj na świecie;
  • Liban przyjął około 1 mln uchodźców z Syrii, co stanowi około 1/5 populacji całego Libanu;
  • Jordania przyjęła około 655 675 uchodźców z Syrii, co stanowi około 10% populacji tego kraju;
  • Irak, gdzie obecnie 3,1 mln ludzi jest wewnętrznie przesiedlonych przyjął 223 894 uchodźców z Syrii;
  • Egipt przyjął 115 204 uchodźców z Syrii

Do końca listopada 2016 roku sfinansowano apele o pomoc humanitarną dla syryjskich uchodźców w zaledwie 56%.
93% syryjskich uchodźców żyjących w miastach w Jordanii żyje poniżej granicy ubóstwa, podobnie jak 70% syryjskich uchodźców w Libanie, 65% w Egipcie oraz 37% w Iraku.
Konflikt w Syrii
Przed końcem 2016 roku liczba osób wewnętrznie przesiedlonych w Syrii może wzrosnąć do 8,7 mln. Zgodnie z danymi ONZ około 13,5 mln ludzi w Syrii pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
5 państw graniczących z Syrią (Irak, Izrael, Jordania, Liban i Turcja) zamknęły swoje granice dla ludzi uciekających przed konfliktem. Obecnie ponad 75 000 Syryjczyków żyje w straszliwych warunkach na granicy syryjsko-jordańskiej. Toczący się konflikt w Syrii, w tym ostatnie ataki w Aleppo, prawdopodobnie oznaczają, że więcej ludzi będzie starało się uciec.
Między styczniem a wrześniem 2016 Syryjczycy byli najliczniejszą grupą, która przekraczała Morze Śródziemne aby dotrzeć do Europy (26,2%).
234152_SYRIA-CONFLICTwww
Przesiedlenia
Od początku kryzysu w Syrii, na całym świece zadeklarowano 224 694 miejsc poprzez przesiedlenia oraz inne drogi przyjmowania uchodźców, co stanowi zaledwie 4,7% całej populacji syryjskich uchodźców w Libanie, Jordanii, Iraku, Egipcie oraz Turcji.
Według informacji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców przynajmniej 480 000 ludzi w 5 krajach, które głównie przyjmują uchodźców (10%), potrzebuje przesiedlenia.
233716_TOPSHOT-SYRIA-CONFLICT-IDLIB-RAIDSwww
Kluczowe fakty:

  • Kraje zatoki, w tym Katar, ZEA, Arabia Saudyjska, Kuwejt i Bahrajn nie zaoferowały żadnych miejsc dla syryjskich uchodźców.
  • Niemcy zadeklarowały 43 431 miejsc poprzez przesiedlenia oraz inne drogi przyjmowania uchodźców, około 46% wszystkich zadeklarowanych miejsc w całej UE.
  • Wyłączając Niemcy, pozostałe 27 państw UE zadeklarowało 51 205 miejsc poprzez przesiedlenia albo inne drogi przyjmowania uchodźców, co stanowi 1% uchodźców z Syrii przyjętych przez 5 państw.
  • Od kwietnia do października 2016 roku w Europie 2 kraje Niemcy oraz Szwecja przyjęły 64% wszystkich wniosków o azyl od Syryjczyków

Źródło: UN Refugee Agency (UNHCR), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), International Organization of Migration (IOM)
Ostatnia aktualizacja 20.12.2016