UE: Kraje wypełniły mniej niż 1/3 swoich obietnic w zakresie relokacji uchodźców

Europejskie kraje nie wypełniły swoich zobowiązań w zakresie relokacji z Grecji i Włoch osób poszukujących ochrony, powiedziała Amnesty International. 26 września mija czas wyznaczony do przyjmowania osób zakwalifikowanych do programu relokacji.
– Dwa lata po uzgodnieniu programu relokacji, większość państw członkowskich UE zasadniczo poniosła porażkę względem uchodźców oraz ludzi poszukujących ochrony międzynarodowej, unikając odpowiedzialności oraz pozostawiając tysiące opuszczonych osób we Włoszech i Grecji, powiedziała Aleksandra Górecka, koordynatorka kampanii w Amnesty International.
– Relokacje nie są deklaracją, ale prawnym obowiązkiem. Kraje UE muszą zintensyfikować swoje działania i wywiązać się z tych obietnic, albo staną przed Trybunałem Sprawiedliwości UE pod groźbą surowych kar.
Wśród największych oponentów znajdują się Polska i Węgry, oba kraje odmówiły przyjęcia nawet jednej osoby z Włoch i Grecji. Słowacja, która bez powodzenia zaskarżyła decyzję o relokacji przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, przyjęła zaledwie 16 z 902 osób poszukujących ochrony, Czechy tylko 12 z 2691 osób.
Hiszpania wypełniła zaledwie 13,7% plany, podczas gdy Belgia 25,6%. Holandia wypełniła swoje zobowiązania w 39,6%, a Portugalia 49,1%.
Malta jest jedynym krajem UE, który przyjął już wszystkich uchodźców. Norwegia i Lichtenstein przystąpiły do programu dobrowolnie i przyjęły już zadeklarowane odpowiednio 1500 i 10 osób.
Finlandia, przyjęła 1 951 osób poszukujących ochrony (94% całkowitych zobowiązań). Irlandia 459 osób, co stanowi 76,5% zobowiązań tego kraju.
Amnesty International wzywa europejskie rządy do przyspieszenia wysiłków w celu wypełnienia przydzielonych kwot w ramach planu relokacji oraz do przyjęcia osób, które potrzebują ochrony z Włoch i Grecji poprzez inne dostępne możliwości, w tym wizy pracownicze, oraz szybki dostęp do procedur łączenia rodzin.
Plan relokacji został uzgodniony we wrześniu 2015 roku, dając tym samym szansę na odbudowanie życia w bezpieczeństwie po przetrwaniu wojny i prześladowań oraz niebezpiecznej drogi do Europy. W Grecji tysiące osób ubiegających się o ochronę bez możliwości skorzystania z procedury łączenia rodzin, znalazło się w pułapce. Od momentu zamknięcia granicy grecko-macedońskiej w marcu 2016, relokacja pozostała jedyną formalną możliwością dla większości osób, aby bezpiecznie przemieścić się do innego państwa w Europie.
Osoby poszukujące ochrony, które dotarły na wyspy greckie od momentu podpisania porozumienia UE-Turcja, 20 marca 2016 roku, zostały bezprawnie wyłączone z planu relokacji, i pozostają uwięzione na wyspach.
– Wszyscy, którzy docierają do Grecji i Włoch przed zbliżającą się datą końcową całego programu, powinni być uprawnieni do relokacji. Tak jak powinni mieć możliwość życia w bezpieczeństwie i godności, dodała Aleksandra Górecka.
Po upływie terminu relokacji osób potrzebujących ochrony rządy powinny kontynuować plan relokacji osób uprawnionych zgodnie ze zobowiązaniami.


26 września o 11:00 Amnesty International będzie pod Kancelarią Prezes Rady Ministrów wraz z podpisami 10 000 osób, które powiedziały „TAK dla uchodźców” i domagają się działania od polskiego rządu.