UE: List otwarty Amnesty International w przededniu Szczytu UE-USA

List, podpisany przez Dicka Oostinga, Dyrektora Biura Amnesty International przy UE w Brukseli, a także przez Seana Love, Dyrektora Wykonawczego Sekcji Irlandzkiej Amnesty International, wskazuje, że nowa Konstytucja UE, przyjęta przez przywódców krajów Unii Europejskiej w Brukseli zaledwie 6 dni wcześniej, potwierdza, iż respektowanie praw człowieka i fundamentalnych wolności stanowi kamień węgielny UE.

 

W liście zaznacza się również, że chociaż Rada UE, reagując na publikację fotografii przedstawiających sytuacje nadużyć popełnianych przez amerykańskich wojskowych wobec więźniów irackich, wyraziła w maju 2004 roku swoją “odrazę wobec dowodów złego traktowania więźniów irackich”, nie ma żadnych oznak, że UE skierowała tę manifestację w sposób oficjalny i zdecydowany do rządu Stanów Zjednoczonych.

W liscie Amnesty International można przeczytać: “Bez wątpienia jest to moment, aby UE swą troskę poparła petycjami do prezydenta Busha, domagając się w sposób zdecydowany zapewnienia, iż Stany Zjednoczone otworzą dla ekspertów ONZ ds. praw człowieka oraz międzynarodowych niezależnych obserwatorów praw człowieka podwoje swoich aresztów nie tylko w Iraku, lecz także w Afganistanie, Guantánamo i w innych nieujawnionych miejscach w pozostałych zakątkach świata.”

Tematy