Urugwaj: Konieczność przeprowadzenia konkretnych reform w celu zapewnienia skutecznej ochrony praw człowieka

„Ostatnie wypowiedzi prezydenta Vázqueza na temat wagi respektowania praw człowieka torują drogę do sprawiedliwości wielu osobom – uważa Amnesty International. – Następny krok to reforma ustawodawstwa, które sprzyja pogwałceniom praw człowieka oraz bezkarności ich sprawców.”

 

Amnesty International wyraża w liście główne powody swojego zaniepokojenia w związku z pogwałceniami praw człowieka popełnionymi w czasach rządów wojskowych oraz nieprzestrzeganiem międzynarodowych norm praw człowieka, w tym także dotyczących Międzynarodowego Trybunału Karnego. List zawiera również wzmiankę na temat skarg otrzymanych w związku z przypadkami stosowania tortur oraz złego traktowania w więzieniach, komisariatach policji i innych ośrodkach zatrzymań.

 

„Tortury to poważne naruszenie praw człowieka. Bardzo ważne jest, aby nowy rząd dał jasno do zrozumienia, iż pogwałcenia te nie będą tolerowane.”

 

Amnesty International uznała doniosłość podpisania i ratyfikowania przez Urugwaj Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Oceniła również projekt ustawy, która wprowadziłaby postanowienia tego traktatu do zbioru norm prawa krajowego po zatwierdzeniu przez urugwajski senat. Jednak niepokoi fakt, że państwo do tej pory nie włączyło do ustawodawstwa lokalnego zobowiązań, jakie przyjęło, podpisując traktat, wśród których znajduje się karanie takich przestępstw, jak ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

 

„Rozmaite konwencje i traktaty międzynarodowe chroniące obywateli przed ludobójstwem, torturami i przymusowymi zaginięciami mają w Urugwaju jedynie znaczenie symboliczne. Nikt w tym kraju nie staje przed sądem w związku z oskarżeniem o jakąkolwiek z tych zbrodni.”

 

Ponadto Amnesty International jest zaniepokojona brakiem współpracy ze strony władz Urugwaju w dochodzeniach, jakie prowadzi się w innych krajach, a których celem jest wyjaśnienie losu osób zaginionych, między innymi ofiar przymusowych zaginięć będących rezultatem operacji zorganizowanych w ramach planu „Kondor”.

 

Organizacja zaapelowała do nowych władz, aby ułatwiły prowadzenie dochodzeń i czynności sądowych w przypadkach pogwałceń praw człowieka popełnionych w czasach reżimu wojskowego, doprowadzając między innymi do zniesienia Ustawy o przedawnieniu (ustawa 15846), która weszła w życie w grudniu 1986 roku.

 

„Ustawa o przedawnieniu przez wiele lat dopuszczała bezkarność. Nowy rząd musi koniecznie zobowiązać się do jej zniesienia i przeprowadzenia dochodzeń we wszystkich przypadkach przymusowych zaginięć, jakie miały miejsce w okresie rządów wojskowych, i w ten sposób otworzyć drogę do prawdy i sprawiedliwości.”

 

Amnesty International wierzy, iż obecne władze zapewnią poszanowanie i wspieranie praw obywatelskich i politycznych, a także ekonomicznych, społecznych i kulturalnych, uznając w ten sposób niepodzielność praw człowieka.

 

„Prezydent Vázquez wykazał wolę spełnienia swych obowiązków odnośnie ochrony praw człowieka. Teraz nadszedł czas konkretnych działań, by spełnić te obietnice” – stwierdziła Amnesty International.

 

Informacje ogólne

Dr Tabaré Vázquez Rosas objął stanowisko prezydenta Wschodniej Republiki Urugwaju 1 marca 2005 roku.

 

Kopia listu otwartego Amnesty International do prezydenta Tabaré Vázqueza dostępna jest na stronie http://web.amnesty.org/library/index/eslamr520012005

Tematy