USA: Nieprawidłowości w procesie Ahmeda Abu Ali spowodowane wyłączeniem dowodów dotyczących stosowania tortur w Arabii Saudyjskiej

Z obserwacji Amnesty International oraz z akt procesowych wynika, że ława przysięgłych nie miała okazji zapoznać się z dowodami wspierającymi zeznania Ahmeda Abu Ali. Twierdził on bowiem, że jego wypowiedzi zarejestrowane na taśmie video, na których głównie opierało się oskarżenie, zostały wymuszone torturami. Abu Ali mówi, że był chłostany i bity przez służby bezpieczeństwa Głównego Wywiadu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (al-Mabahith al-Amma) oraz zmuszany do „zeznań” podczas pobytu w więzieniu w Arabii Saudyjskiej, o czym najwyraźniej wiedziała strona amerykańska.

 

„To bardzo niepokojące, że proces Ahmeda Abu Ali może przyczynić się do ustanowienia pewnego precedensu w sądach amerykańskich, zgodnie z którym wypowiedzi uzyskane za pomocą tortur i znęcania się mogą być traktowane jako dowód w sprawie” – mówi Susan Lee, Dyrektorka Programu Amerykańskiego w Amnesty International.

           

W trakcie procesu wysłuchano oświadczeń  władz Arabii Saudyjskiej, które podważały zarzuty Ahmeda Abu Ali, podczas gdy jednocześnie nie pozwolono jego obrońcom na przedstawienie żadnego dowodu odnoszącego się do statystyk dotyczących stosowania tortur w tym kraju jak i działalności samego al-Mabahith al-‘Amma.

 

Zasada równości stron jest podstawą sprawiedliwego procesu. Widoczne jej zachwianie w procesie Abu Ali, szczególnie w sytuacji, gdy osłabiona jest możliwość udowodnienia przez oskarżonego, że jego wypowiedzi były wynikiem tortur, rzuca cień na bezstronność procesu” – mówi Susan Lee.

 

Sędzia Gerald Bruce Lee orzekł, iż dopuszczalny może być jedynie dowód związany bezpośrednio z osobą Ahmeda Abu Ali, pozbawiając w ten sposób obronę możliwości zaprezentowania pośrednich, choć związanych ze sprawą dowodów. Jeszcze w postępowaniu mającym miejsce przed procesem, stwierdził on, że rząd USA przedstawił już „obfity materiał dowodowy”, który wskazuje, że wypowiedzi Ahmeda Abu Ali były „dobrowolne”, a więc mogą być brane pod uwagę jako czynnik obciążający  podczas procesu.

 

W trakcie procesu sędzia odmówił także wysłuchania zeznań dwóch obywateli Wielkiej Brytanii, którzy byli przetrzymywani w więzieniu al-Ha’ir w tym samym czasie co Abu Ali i twierdzili, że już wcześniej zostali zmuszeni torturami do przyznania się do przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną. Jeden z nich, William Sampson, w rozmowie z Amnesty opisał szczegółowo sposoby i techniki tortur, których sam doświadczył. Były one podobne do tych, które opisał Ahmed Abu Ali podczas swojego zatrzymania w Arabii Saudyjskiej.

 

W raporcie Departamentu Stanu USA dotyczącym przestrzegania praw człowieka w kraju, we wstępie dotyczącym Arabii Saudyjskiej czytamy:„Za większość przypadków dotyczących znieważania więźniów, w tym bicie, chłostanie i pozbawianie snu, odpowiedzialne były władze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Odnotowano także  zarzuty bicia więźniów kijami i wieszania ich za ręce za pomocą kajdanek.”

 

Decyzja o niedopuszczaniu wszelkich dowodów dotyczących stosowania tortur, jak i zeznań poddawanych im osób w Arabii Saudyjskiej, podjęta pomimo tego, iż Departament Stanu sam potwierdza w swoim raporcie konkretne zarzuty Ahmeda Abu Ali, budzi wątpliwości. Obecnie sędzia może wydawać wyroki w sprawach dotyczących zarzutów stosowania tortur bez jakiegokolwiek odniesienia się do ogólnych informacji sporządzanych przez ekspertów.

 

Podczas gdy zignorowano próby przedstawienia przez obronę wypowiedzi dotyczących ogólnej sytuacji w regionie oraz dowodów  stosowania tortur w Arabii Saudyjskiej, takowe zostały przyjęte od władz kraju. Sąd wysłuchał, na przykład, oświadczeń przedstawicieli władz, znanych tylko jako „Generał” i „Kapitan”, którzy utrzymywali, że w całej Arabii Saudyjskiej, a w szczególności w Mabahith al-Amma istnieje zakaz stosowania tortur i w żadnym razie nie są one praktykowane.

 

  

Dodatkowe informacje

 

Ahmed Abu Ali 22 listopada został uznany za winnego uczestnictwa w dziewięciu spiskach mających na celu działania terrorystyczne, w tym współpracy z członkami grupy al-Qa’ida w celu zabójstwa Prezydenta Busha.

 

Amnesty International była obserwatorem w procesie, który odbył się w dniach 7-10 listopada w stanie Virginia, USA.

Tematy