USA: Rocznica Guantanamo ? pakiet informacyjny

Pakiet zawiera:

 • Listę krajowych ekspertów AI , dostępnych do kontaktu w sprawie komentarza lub wywiadu.
 • Podstawowe fakty i liczby dotyczące Guantanamo.
 • Kalendarium głównych wydarzeń, związanych z Guantanamo, począwszy od stycznia 2001 roku.
 • Zatrzymani w Guantánamo – streszczenia historii osób aktualnie przetrzymywanych w Guantánamo.
 • Losy byłych więźniów – streszczenia przypadków osób, zwolnionych z Guantánamo.
 • Obawy AI w związku z  torturami i innymi formami złego traktowania, stosowanymi w Guantánamo.
 • Omówienie kwestii nielegalności Komisji Wojskowych w Guantanamo w odniesieniu do międzynarodowych standardów uczciwego procesu
 • Plan działania AI, zmierzający do zamknięcia Guantánamo.
 • Wierzchołek góry lodowej – Guantánamo jako przykład naruszeń praw człowieka, jakich dopuszcza się administarcja USA w kontekście prowadzonej -wojny z terroryzmem-.
 • Zdjęcia i wywiady AV z krewnymi osób aktualnie przetrzymywanych w Guantánamo oraz z byłymi więźniami.
 • Pochodzące z całego świata zdjęcia i materiały video z akcji publicznych AI na rzecz  zamknięcia Guantanamo.
 • Oparte na faktach raporty i analizy AI na temat Guantanamo, opublikowane od 2001roku.

Dostęp do pakietu informacyjnego AI w języku angielskim jest możliwy ze strony: http://web.amnesty.org/pages/usa-151206-media-eng

W celu otrzymania kopii pakietu informacyjnego drogą elektroniczną lub pocztową oraz w przypadku chęci przeprowadzenia wywiadu z jednym z ekspertów AI w tym temacie, należy kontaktować się z :

Josefina Salomon, Rzeczniczka Prasowa ds. Ameryk,
tel.: +44 207 413 5562,
kom.: +44 7778 472 116,
e-mail: [email protected]

Jane Rose, Specjalista ds. Planowania Mediów
tel.: +44 207 413 5808,
e-mail: [email protected]

 Tłumaczenie: Kaja Kulesza