USA: Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych powraca do zasad prawa w sprawie Guantanamo

-Zatrzymani ci przez ostatnie 2,5 roku byli zdani na łaskę nieograniczonej władzy wykonawczej-, powiedziała AI. – Dzisiejsze orzeczenie, że sądy Stanów Zjednoczonych posiadają kompetencje by rozważać kwestionowanie legalności tego typu zatrzymań zbliża nas o jeden krok do sprawiedliwości i odpowiedzialności w kontekście USA, wojny z terroryzmem i polityki aresztowań.

Rząd Stanów Zjednoczonych wybrał bazę morską w Guantanamo na miejsce przetrzymywania na czas nieokreślony setek tych, których uznał za -wrogich bojowników-, gdyż uważał, że to mogłoby trzymać ich z dala od sądów federalnych. Dzisiejsza decyzja przebija to założenie, kontynuuje AI.

-Rząd powinienem wziąć sobie to orzeczenia do serca i przyjąć propozycję, która w kwestii bezpieczeństwa stawia prawa człowieka i zasady prawa na pierwszym miejscu”.

We wcześniejszym raporcie wydanym w tym miesiącu AI podkreśliła, że rewizja procesu w sprawie legalności takich zatrzymań jest podstawową zasadą międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka , która teraz  przewyższa wszystkie te panujące w Guantanamo. Rewizja ta jest integralnym elementem zakazu przypadkowych zatrzymań i podstawową ochroną przeciwko torturom czy innego rodzaju okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem. Ostatnie odkrycia z więzienia w Abu Ghraib w Iraku i treść ujawnionej i odtajnionej notatki rządowej nie mogła zostać niezauważona przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych.

-W czasie tego procesu, rząd wykazał się brakiem zaufania do swoich sądów, a także lekceważeniem ich międzynarodowych obowiązków-, powiedziała AI.  -Jednocześnie rząd poprosił innych o to by zaufali, że nie nadużyje władzy. Ta prośba została dzisiaj odrzucona przez Sąd Najwyższy.-

AI uważa, że wszyscy przetrzymywani w Guantanamo powinni zostać uwolnieni, chyba że zostaną oskarżeni o ewidentnie karygodne przestępstwa i postawieni przed sądem w pełnej zgodzie ze standardami międzynarodowymi i bez konieczności uciekania się do kary śmierci. Tym, którzy przetrzymywani są w amerykańskim więzieniu w Afganistanie czy gdzieindziej w tajemniczych miejscach na świecie również powinno się przyznać pełne prawa podlegające prawu narodowemu.

AI bada decyzje Sądu Najwyższego w kwestii przetrzymywanych w Guantanamo, jak również decyzje w sprawie Yasera Hamdi i Jose Padilla, których problem również dzisiaj został poruszony.

Tematy