USA: "Tydzień Praw Człowieka" wyróżniony dwoma egzekucjami

Egzekucje dotyczą Byrona Parkera w Georgii i Vincenta Cooksa w Teksasie. Vincent Cooks ma być stracony przez śmiertelny zastrzyk. Jeżeli obie egzekucje doszłyby do skutku, byłoby to kolejne 65. I 66. wykonanie wyroku śmierci w 2001 roku. Od roku 1990 wyroki wykonane były na ponad 600 skazanych.

-Tydzień Praw Człowieka mógłby stanowić dobry moment dla Prezydenta Busha do wycofanie się z poparcia dla stosowania kary śmierci- – mówi Amnesty International. -Co najmniej winno być publicznie powiedziane, że uporczywe stosowanie w USA tej kary, która przechodzi do historii, czyni wątpliwym aspiracje Stanów Zjednoczonych do stanowienia wiodącej siły na rzecz przestrzegania praw człowieka-.

Prezydent Bush ogłosił w niedzielę, 9 grudnia, tydzień rozpoczynający się tego dnia Tygodniem Praw Człowieka, dzień 10 grudnia – Dniem Praw Człowieka, a dzień 15 grudnia – Dniem Praworządności. Deklaracja ta nawiązywała do okrutnego ataku na Nowy Jork I Waszyngton w dniu 11 września i stwierdzała między innymi: -Kiedy atakowane są nasze podstawowe prawa, muszą być one i będą bronione-

Amnesty International oświadcza w dalszym ciągu: -Wyrażamy głeboki żal, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu bronią swego -prawa- do stosowania -kary głównej- w świetle światowej tendencji do jej wyeliminowania – -prawa- do stosowania tej kary często z pogwałceniem norm międzynarodowych-. USA stosuje karę śmierci wobec upośledzonych umysłowo, wobec nieletnich przestępców, wobec osób nie mogących skorzystać z pełnych możliwości obrony prawnej, wobec skazanych, których wina nastręcza wątpliwości, wobec obcokrajowców, którym odmawia się skorzystania z praw konsularnych.

Dotychczas ponad 100 państw wyeliminowało karę śmierci z kodeksów karnych i nie stosuje jej w praktyce podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ponad 3700 wieźniów przebywa w celach śmierci.

W okresie pięciu lat sprawowania przez Georga W. Busha funkcji gubernatora stanu Teksas, dokonano tam 152 egzekucji. W okresie pierwszych sześciu miesięcy prezydentury Georga W. Busha wykonano pierwsze po 38 latach egzekucje z wyroku sądów federalnych, jedną z nich wbrew zaleceniom Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka zawieszenia wyroku ze względu na nierzetelny proces skazujący.

-Apelujemy do Prezydenta Busha, aby wykorzystał proklamowany przez siebie Tydzień Praw Człowieka dla ogłoszenia moratorium na wykonywanie federalnych egzekucji i dla zadeklarowania, że podejmie działania na rzecz wyeliminowania kary śmierci na całym obszarze Stanów Zjednoczonych- – uzupełnia swoje stanowisko Amnesty International.

Tematy