Weź udział w szkoleniu dla Aktywistów i Aktywistek

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO OSÓB, KTÓRE:

 • chcą zostać aktywistą/aktywistką w ramach ogólnoświatowego ruchu ludzi działających na rzecz praw  człowieka,
 • chcą dowiedzieć się, czym są prawa człowieka, skąd się bierze dyskryminacja, jak rozpoznawać zachowania dyskryminacyjne w najbliższym otoczeniu,
 • chcą poznać sposoby mobilizacji najbliższego otoczenia do działania na rzecz praw człowieka,
 • są zainteresowane rozwojem umiejętności organizowania akcji publicznych,
 • nie współpracują z Amnesty International, bądź działają z nami nie dłużej niż rok,
 • są zmotywowane do tego, by zorganizować co najmniej jedną akcję lokalną do końca czerwca 2016 r.
 • mogą uczestniczyć w całości szkolenia
 • są pełnoletnie.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z województw: opolskie, łódzkie,, dolnośląskie, świętokrzyskie i śląskie, ale zachęcamy do zgłoszeń osoby także z innych regionów.
ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:

 • stworzenie grupy aktywistów/aktywistek, działających lokalnie na rzecz praw człowieka,
 • merytoryczne przygotowanie do prowadzenia działań w lokalnym środowisku na rzecz praw człowieka,
 • poszerzenie wiedzy i świadomości o prawach człowieka i dyskryminacji
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności lokalnego działania.

PROGRAM SZKOLENIA przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

 • Prawa człowieka – wprowadzenie
 • Zapoznanie z działalnością Amnesty International (kampanie, formy i możliwości zaangażowania w działania organizacji)
 • Co to jest dyskryminacja, jak identyfikować zachowania i problemy dyskryminacyjne
 • Rozwiązywanie problemów związanych z dyskryminacją w swoim własnym środowisku
 • Sposoby mobilizacji do pracy na rzecz praw człowieka

KWESTIE ORGANIZACYJNE:

 • Szkolenie odbędzie się w dniach 10-11 października w Mikuszewie (Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży)
 • Zajęcia odbywają się w godzinach od 10:30 do 19:30 (z przerwą obiadową) w sobotę oraz od 9:00 do 16:00 w niedzielę.
 • Organizator pokrywa koszty wyżywienia i poczęstunku w ramach przerw kawowych oraz koszty noclegu i dojazdu.

REKRUTACJA:
Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, która znajduje się tutaj.
Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 04.10.2015 r.

Osoby, które się zakwalifikują otrzymają informację zwrotną do dnia 5 października wraz z informacjami organizacyjnymi oraz szczegółowym programem szkolenia.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: szkolenia(at)amnesty.org.pl
Projekt ,,Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI!” realizowany jest w ramach programu ,,Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.