Weź udział w szkoleniu dla Edukatorów i Edukatorek Amnesty International w Krakowie!

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO OSÓB, KTÓRE:

 • chcą zostać edukatorem/edukatorką w ramach ogólnoświatowego ruchu ludzi działających na rzecz praw człowieka,
 • chcą poznać podstawowe pojęcia związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji
 • chcą nauczyć się jak wykorzystywać dramę w prowadzeniu warsztatów na rzecz praw człowieka i nauczyć się podstaw wykorzystania improwizacji, teatru obrazu, stymulatorów
 • chcą poznać sposoby mobilizacji najbliższego otoczenia do działania na rzecz praw człowieka,
 • są zmotywowane do tego, by zorganizować co najmniej trzy 1,5 godzinne warsztaty antydyskryminacyjne do końca 2015 roku
 • mogą uczestniczyć w całości szkolenia
 • są pełnoletnie.

PROGRAM SZKOLENIA przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

 • Tożsamość, stereotypy, uprzedzenia, procesy zachodzą między grupami mniejszościowymi i większościowymi
 • Dyskryminacja i jak jej przeciwdziałanie (co to jest dyskryminacja, jak rozpoznawać zachowania dyskryminacyjne w najbliższym otoczeniu, jak mobilizować  do pracy na rzecz praw człowieka)
 • Zastosowanie technik dramowych w edukacji antydyskryminacyjnej
 • Poznanie podstaw technik improwizacji, teatru obrazu, stymulatorów
 • Tworzenie własnych scenariuszy zajęć w oparciu o darmową metodę stymulatorów
 • Sposoby mobilizacji do pracy na rzecz praw człowieka

KWESTIE ORGANIZACYJNE:

 • Szkolenie odbędzie się  w dniach 18-19.04 w Krakowie
 • Zajęcia odbywają się  w godzinach od 10:00-18:00 w sobotę (z przerwą obiadową) w sobotę oraz od 9:00 do 17:00 w niedzielę.
 • Organizator  pokrywa koszty wyżywienia i poczęstunku w ramach przerw kawowych oraz koszty noclegu i dojazdu dla osób spoza Krakowa

REKRUTACJA:
Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, która znajduje się pod linkiem: https://www.surveymonkey.com/s/7QN77J9
Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 31 marca
Osoby, które się  zakwalifikują otrzymają informację zwrotną do dnia 8 kwietnia. 
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]