Właśnie tak aktywizm na rzecz praw człowieka odmienia życie

Odegraliście ważną rolę w uwolnieniu wielu osób

 Teodora przytula matkę po wyjściu z więzienia. Fot. AFP/Getty Images

 
W lutym Teodora del Carmen Vasquez została nareszcie uwolniona z więzienia w Salwadorze, kiedy sąd skrócił jej skandaliczny 30-letni wyrok. Wcześniej spędziła dekadę za kratami po tym, jak poroniła i została oskarżona, a później skazana za poddanie się zabiegowi aborcji który jest nielegalny Salwadorze. Od petycji, poprzez protesty i demonstracje walczyliśmy o uwolnienie Teodory już od 2015 roku – Amnesty Norwegia nawet udało się przejąć fale radiowe w Oslo i nadać sygnał ratunkowy, aby jeszcze bardziej nagłośnić w Norwegii sprawę Teodory. Amnesty International kontynuuje prowadzenie kampanii, aby zalegalizować aborcję w Salwadorze.

Sergio Sanchez. Fot. Amnesty International

 
W Meksyku,Sergio Sánchez został uwolniony z więzienia po prawie ośmiu latach. Został skazany za morderstwo w oparciu o nieprawdziwe i niespójne dowody i pomimo nieprawidłowego przebiegu rozprawy sądowej. Jego prawnicy uważają, że wsparcie zwolenników Amnesty International, którzy brali udział w marszach i demonstracjach, miało fundamentalne znaczenie w jego uwolnieniu.
Dostaliśmy niezwykle dobre informacje z Mjanmy. W kwietniu, wśród 8,000 ludzi uwolnionych z inicjatywy nowego Prezydenta Win Myint, znalazło się wielu więźniów sumienia, między innymi duchowni z Kachin: Dumdaw Nawng Lat, Langjaw Gam Seng oraz Lahpai Gam, o których uwolnienie postulowaliśmy.

Eskinder Nega. Fot. Amnesty International

 
Doczekaliśmy się także uwolnienia zatrzymanych aktywistów, dziennikarzy i blogerów z Etiopii, między innymi więźnia sumienia Amnesty International Eskindera Nega, który został ponownie aresztowany w marcu 2018, parę tygodni po tym jak został uwolniony po ponad siedmiu latach w więzieniu. Zwolennicy Amnesty napisali wiele listów do Eskindera, co zostało przez niego bardzo docenione.

“Otrzymałem listy wsparcia od Amnesty International poprzez moją rodzinę. Pomogły mi pozostać dobrej myśli oraz podniosły na duchu moją rodzinę” – Eskinder Nega.

W lipcu, po prawie ośmiu latach nielegalnego aresztu domowego, chińska artystka Liu Xia nareszcie otrzymała zezwolenie, aby opuścić Chiny i udać się do Niemiec. Została osadzona w areszcie domowym w 2010 roku po tym, jak jej mąż Liu Xiaobo otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Podczas aresztu domowego była ona pod stałym nadzorem agentów służby bezpieczeństwa i mogła wykonywać jedynie sporadyczne rozmowy telefoniczne w ściśle określonych warunkach. Na początku tego roku roku Amnesty International razem z PEN rozpoczęły kampanię wzywającą do uwolnienia Liu Xia, zapraszając do udziału w niej wielu znanych pisarzy, którzy czytali fragmenty jej wierszy.
Zmusiliście rząd do wzięcia odpowiedzialności za swoje akcje
Niezwykły wynik irlandzkiego referendum, które unieważniło konstytucyjny zakaz aborcji, zapisał się w historii jako wielka wygrana dla praw kobiet. Był to skutek wielu lat pracy wykonanej przez aktywistki i aktywistów, między innymi tych związanych z Amnesty International. W 2015 roku opublikowaliśmy raport „Irlandia: ona nie jest przestępczynią. Wpływ irlandzkiego prawa aborcyjnego” (Ireland: She is not a criminal – The Impact of Ireland’s Abortion Law), w którym poprzez osobiste świadectwa kobiet udokumentowaliśmy bariery oraz stygmatyzację związaną z aborcją. W 2018 roku siła społecznego nacisku była szczególnie widoczna, gdy wiele Irlandek i Irlandczyków wracało do kraju, aby zabrać głos poprzez udział w referendum. Wydarzenie to wysłało w świat ważną wiadomość,  że postęp jest możliwy nawet w społeczeństwach, które tradycyjnie w pewnych sprawach pozostawały konserwatywne.

“To kampania nadziei, w której chodzi o uznanie za priorytet zdrowia i bezpieczeństwa kobiet. To, samo w sobie, jest niezwykłym momentem zwrotnym” – Catriona Graham, irlandzka obrończyni praw kobiet.

 W Iraku wydaliśmy raport o zbiorowym karaniu irackich kobiet i dzieci, które uważano za powiązane z uzbrojoną grupą Państwa Islamskiego. Raport ten odbił się szerokim echem w mediach irackich, skłaniając irackie władze do podjęcia działań w tej sprawie.
W lutym Międzynarodowy Trybunał Karny ogłosił, że rozpocznie wstępne dochodzenie w sprawie tzw. “wojny z narkotykami” prowadzonej przez prezydenta Duterte na Filipinach. Domagaliśmy się sprawiedliwości w tej sprawie prowadząc kampanię i działania lobbingowe wobec prokuratury, domagając się otwartego i uczciwego śledztwa. Podjęcie działań przez Międzynarodowy Trybunał Karny jest światełkiem nadziei dla ofiar okrucieństw dokonanych w czasie rządowych operacji, prowadzonych głównie przeciwko ludziom pochodzącym z biednych i marginalizowanych grup społecznych.
Na Ukrainie rząd zatwierdził nowy program nauczania w szkołach podstawowych, który po raz pierwszy zawiera informację o prawach człowieka. Przyczyniło się do tego niestrudzone rzecznictwo Amnesty International Ukraina oraz uczestnictwo w grupie roboczej, zajmującej się tworzeniem programu nauczania. Także mołdawskie Ministerstwo Edukacji włączyło edukację o prawach człowieka, utworzoną przez Amnesty International Mołdawia, do programu nauczania w szkołach podstawowych i liceach. Ten sukces – pierwszy taki w regionie – był poprzedzony programem pilotażowym prowadzonym w obecnym roku akademickim, w którym wzięło udział blisko 700 uczniów z 22 szkół.

Anwar Ibrahim podczas rozmowy z Sekretarzem Generalnym Amnesty International Salilem Shetty. Zdj. prywatne

 
Wspaniale było także być świadkiem uwolnienia malezyjskiego lidera opozycji oraz więźnia sumienia Anwara Ibrahima po niespodziewanym rezultacie wyborów w Malezji, w których to Najib Razak został pokonany przez jego politycznego mentora Mahathira Mohamada. Jego uwolnienie stanowi kamień milowy dla praw człowieka w tym kraju oraz daje prawdziwą nadzieję na dalsze reformy.
W ślad za naszym raportem “Zdradzili nas”: kobiety które przetrwały Boko Haram zgwałcone, zagłodzone i przetrzymywane w Nigerii, (“They betrayed us”: Women who survived Boko Haram raped, starved and detained in Nigeria), nigeryjski Senat  utworzył tymczasową  komisję w sprawie rozpoznania zagadnień opisanych w raporcie. W czerwcu nigeryjska Krajowa Komisja Praw Człowieka ogłosiła, że ustanawia panel do zbadania zarzutów o wykorzystywanie seksualne, dyskryminację, nieludzkie i poniżające traktowanie osób wewnętrznie przesiedlonych w północno-wschodniej Nigerii. Komunikat obszernie nawiązał do ustaleń naszego raportu.
 Podjęliście kroki w stronę zniesienia kary śmierci

Kampania Amnesty International na rzecz zniesienia kary śmierci. Fot. AFP/Getty Images

 
Wyroki śmierci wydane na 14 więźniów w Beninie zostały złagodzone po zdecydowanym rzecznictwie Amnesty International. Odwiedzaliśmy skazanych, spotykaliśmy z Ministrem Sprawiedliwości oraz Prezydentem Zgromadzenia Narodowego, wzywając do złagodzenia wyroków śmierci, a także prosiliśmy o podpisywanie petycji w tej sprawie. Miało to miejsce po pozytywnych zmianach w Gambii, gdzie zostało ogłoszone moratorium na przeprowadzanie egzekucji, oraz w Gwinei, gdzie kara śmierci została całkowicie zniesiona. W końcu maja, parlament Burkina Faso zaadoptował nowy kodeks karny, który znosi karę śmierci.
Stanęliście po stronie tych, którzy potrzebują sprawiedliwości 

Aktywistki w Nepalu informujące o sytuacji pracowników pracujących za granicą. Zdj. Amnesty International

 
Nasza praca w sprawie wyzysku nepalskich pracowników migrujących do pracy w Zatoce Perskiej nadal wywiera znaczący wpływ na władze. Pod koniec lutego Sąd Najwyższy Nepalu wezwał rząd do udzielenia informacji w związku z toczącą się przeciwko rządowi sprawą sądową. Sprawa ta dotyczy braku regulacji dotyczących agencji pracy rekrutujących pracowników. Lokalna organizacja pozarządowa, która wniosła sprawę, wykorzystała nasz raport z 2017 roku “Przekształcanie ludzi w zyski” (Turning People into Profits) jako kluczowy dowód. Jeśli sąd zdecyduje na korzyść wnioskodawców, może to doprowadzić do pozytywnych zmiany w sprawie ochrony pracowników na emigracji, w szczególności poprzez przyznanie policji uprawnień do działania przeciwko pozbawionym skrupułów agencjom pracy.
 Na początku kwietnia Sąd Konstytucyjny Bośni i Hercegowiny orzekł, że ofiary gwałtów wojennych oraz inni cywile, którzy ucierpieli w czasie wojny, nie powinni być zobowiązani do uiszczania opłat sądowych w przypadku odrzucania ich roszczeń o odszkodowanie. Razem z TRIAL International od dawna odpowiadaliśmy się za zniesieniem opłat w takowych przypadkach, a zmiana ta może zachęcić ofiary do szukania sprawiedliwości i zadośćuczynienia.
Doświadczyliśmy mocy solidarności na Ukrainie w marcu po tym, jak policja wsparła grupy stosujące przemocy oraz groźby przeciwko demonstracjom na rzecz praw kobiet.  Fałszywie oskarżyli jedną z organizatorek, Olenę Shevchenko, o łamanie zasad zgromadzeń publicznych ze względu na “prowokujący” baner noszony przez część uczestników. Przed rozprawą w sprawie Oleny, odbywającej się 15 marca, Amnesty International Ukraina wydała wezwanie w mediach społecznościowych, które dotarło do tysięcy osób. Dzięki temu sala sądowa wypełniła się dziennikarzami, aktywistami, oraz przedstawicielami z zagranicznych ambasad. Sąd orzekł, że Olena nie popełniła żadnego przestępstwa i zamknął sprawę.