Wrocław: ostatnie wolne miejsca – Seminarium dla dziennikarzy, blogerów “STOP DYSKRYMINACJI!”

Chcemy aby aktywiści i aktywistki NGO, dziennikarze i dziennikarki, a także blogerzy i blogerki działali razem, zrozumieli przyczyny dyskryminacji oraz zmobilizowali swoje lokalne społeczności do przeciwstawienia się jej dlatego zapraszamy na spotkanie będące częścią projektu edukacyjnego “Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI!”

CO OFERUJEMY I CZEGO OCZEKUJEMY:

 • Każda z osób uczestniczących w szkoleniu otrzyma pakiet materiałów związanych z antydyskryminacją oraz działaniami w środowisku lokalnym na rzecz praw człowieka.
 • Od każdego uczestnika/uczestniczki seminarium oczekujemy, przygotowania minimum jednego tekstu bądź krótkiego filmiku związanego z poruszaną tematyką. W czasie szkolenia wskażemy także kontakty do szkół w całej Polsce, które tworzą projekty antydyskryminacyjne i są chętne do udzielania wywiadów
 • Amnesty International co roku przyznaje w Polsce nagrodę dziennikarską “Pióro Nadziei” za najlepszy tekst o tematyce praw człowieka, każdy uczestnik/uczestniczka seminarium – zostanie zaproszony/a do wzięcia udziału w tym konkursie.
 • Każda z osób uczestnicząca w seminarium otrzyma od Stowarzyszenia Amnesty International certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

PROGRAM SPOTKANIA:

 • 11:00-11:30 – WSTĘP, WPROWADZENIE
 • 11:30-13:00 – PRAWA CZŁOWIEKA – WPROWADZENIE. CO TO JEST DYSKRYMINACJA?
 • 13:00-14:30 – JAK IDENTYFIKOWAĆ ZACHOWANIA I PROBLEMY DYSKRYMINACYJNE
 • 14:30-15:30 – PRZERWA OBIADOWA
 • 15:30-17:00 – MEDIA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z DYSKRYMINACJĄ W ŚRODOWISKU LOKALNYM
 • 17:00-18:00 – DYSKRYMINACJA A JĘZYK
 • 18:00-19:40 – JAK PISAĆ O DYSKRYMINACJI. JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z OSOBAMI DOŚWIADCZAJĄCYMI DYSKRYMINACJI
 • 19:45-20:00 – PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

PROWADZĄCY:

Piotr Skrzypczak – Politolog, specjalista z zakresu problematyki praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Współautor podręczników i publikacji z tego zakresu. Uczestnik wielu projektów edukacyjnych, współpracownik m.in. Amnesty International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z tematyki ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu Homo Faber gdzie odpowiada za program Antydyskryminacja.
Przemysław Witkowski – ur. w 1982 roku, poeta, dziennikarz, aktywista. Stale współpracuje z Le Monde diplomatique, Krytyką Polityczną i Odrą. Publikował w takich pismach jak Twórczość, Tygodnik Powszechny, Wakat, Kresy, Akcent, Red., Tekstualia, Cegła, sZAFa Kwartalnik Literacko-Artystyczny, Tygiel Kultury, Pogranicza, Topos, Krytyka Polityczna, Gazeta Wyborcza, Przekrój, Portret i roczniku SPP-Wrocław Pomosty. Wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa U.Wr. Wydał “Lekkie czasy ciężkich chorób” (2009) i “Preparaty” (2010).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Miejsce seminarium:
Infopunkt Nadodrze, Władysława Łokietka 5/1, Wrocław.
W czasie spotkania zapewniamy obiad oraz przerwy kawowe.
REKRUTACJA:
Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod linkiem: https://www.surveymonkey.com/s/Q9CBNBL W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]
Projekt Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji! realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.