Współpraca z Międzynarodowym Centrum Praw Człowieka przy AI Norwegia

Zapewnia ono ekspertyzę i wsparcie sekcji AI w zakresie prowadzenia edukacji praw człowieka, promuje rezultaty i projektów edukacyjnych i facylituje międzynarodowe projekty edukacji praw człowieka.
W ramach partnerstwa w realizacji projektu “Razem mamy silę: STOP DYSKRYMINACJI!” członkinie zespołu edukacji AI PL brały udział w szkoleniu służącym wymianie doświadczeń i zdefiniowaniu dobrych praktyk w zakresie prowadzenia, ewaluowania i wzmacniania procesów edukacji antydyskryminacyjnej. Podczas spotkania, które odbyło się 3-5 czerwca, AI Pl miało okazję spotkać się z przedstawicielkami/mi sekcji Amnesty International Czechy i Amnesty International Słowacja, których AI Norway (w ramach programu EEA Grants) jest również partnerem zbliżonych projektów. Organizacja wizyty dała możliwość poznania specyfiki i dobrych praktyk formalnej i pozaformalnej edukacji na rzecz praw człowieka oraz udział w szkoleniu nastawionym i na zdobywanie wiedzy i na wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej.
Wizyta została zorganizowana w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.