Wspólne oświadczenie wydane przez Centre for Reproductive Rights, Amnesty International i Human Rights Watch, w sprawie zbliżającej się sesji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce

19 października 2020

Amnesty International, Centre for Reproductive Rights i Human Rights Watch wysyłają ekspertów – obserwatorów na zbliżającą się rozprawę przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał przygotowuje się do wydania w dniu 22 października, decyzji w sprawie konstytucyjności dostępu do aborcji na podstawie przesłanki “ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”*.

Biorąc pod uwagę nasze długotrwale i publicznie wyrażane obawy dotyczące zagrożenia podstawowych praw człowieka kobiet i dziewcząt, których dotyczy ta decyzja, uważamy obserwowanie postępowania w tej ważnej sprawie za kluczowe. Do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dochodzi w sytuacji wielokrotnie ponawianych przez rząd ataków na prawa kobiet i prób odebrania im praw reprodukcyjnych oraz w kontekście zmian prawnych i politycznych, które podważyły niezależność sądownictwa i praworządność w Polsce. Po zakończonej obserwacji, obserwatorzy będą relacjonować samo postępowanie i wszelkie ewentualne decyzje Trybunału bezpośrednio do wspomnianych organizacji.

Każda z trzech organizacji wystosowała do Trybunału Konstytucyjnego formalną prośbę o umożliwienie wstępu na rozprawę w celu prowadzenia obserwacji.

Obserwacje procesów mają miejsce zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych, oraz w innych rodzajach postępowań sądowych, które dotyczą najistotniejszych kwestii budzących obawy z punktu widzenia praw człowieka. Organizacje bazują na doświadczonych i uznanych prawnikach posiadających wiedzę z zakresu międzynarodowych standardów praw człowieka niezbędnych do obserwacji rozprawy.

* Art. 4a. 1. 2) Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży