Wypełnij ankietę dotyczącą materiałów edukacyjnych

Amnesty International przygotowuje się do opracowania materiałów w ramach nowego projektu -Edukacja dla Godności- (Education for Human Dignity).
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do:

  • wszystkich uczniów i uczennic Szkolnych Grup Amnesty International
  • opiekunów i  opiekunek Szkolnych Grup Amnesty International
  • trenerów i trenerek praw człowieka Amnesty International

o udział w badaniu ankietowym na temat materiałów edukacyjnych.
Badanie jest częścią przygotowania Amnesty International do tworzenia nowych materiałów dla trenerów/trenerek, uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek.
Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje 5 minut i pomoże nam przygotować najbardziej przydatne materiały.
Wypełnij ankietę: www.surveymonkey.com/s/E4HD
Więcej informacji o projekcie -Edukacja dla Godności-: http://amnesty.org.pl/badz-aktywny/edukacja/nasze-projekty/edukacja-dla-godnosci.html

Tematy