Zbrodnie nienawiści, zmowa milczenia; Tortury i okrutne traktowanie ze względu na tożsamość seksualną

Niniejszy raport należy do serii publikacji wydanych przez Amnesty International w ramach światowej kampanii przeciwko torturom. Kampania ta rozpoczęła się w październiku 2000 r.
Celem kampanii jest wstrząśnięcie ludźmi z całego świata, tak aby podjęli działania przeciwko torturom.

-Formy doznawanej dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię czy niepełnosprawność są bardzo różne – to różnica w różnicy. Wszystkie je łączy naruszenie godności człowieka wskutek przynależności do pewnej grupy.

W przypadku osób homoseksualnych historia i doświadczenia uczą, że cierpienie ma swe korzenie nie w nędzy czy bezradności, ale w braku widoczności. Piętnowanie pożądania, naznaczenie spontanicznych odruchów ciała mianem perwersji i znamionami wstydu, zakaz wyrażania miłości, odmowa pełnego moralnego prawa do udziału w społeczeństwie ze względu na to, kim się jest – to właśnie uderza w godność i poczucie własnej wartości tej grupy.-

Albie Sachs, sędzia Trybunału Konstytucyjnego RPA, 1998
Pełen raport w wersji polskiej