Agata Kowalska laureatką Pióra Nadziei 2016

Nagroda zostanie wręczona 10 grudnia o godz. 17:00 podczas finału Maratonu Pisania Listów w Warszawie w „Marzycielach i Rzemieślnikach”, III p. Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25. Po wręczeniu nagrody odbędzie się debata z udziałem dr Sylwii Spurek – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania – „Sprawy światopoglądowe czy kwestia praw człowieka. Jak mówić o aborcji, prawach mniejszości, przemocy wobec kobiet”.
Nagroda Amnesty International jest przyznawana osobom, które zwracają uwagę opinii publicznej na przypadki łamania praw człowieka, odznaczają się społecznym zaangażowaniem w swojej pracy medialnej i przyczyniają się do pozytywnej zmiany na rzecz przestrzegania praw człowieka.
W uzasadnieniu do przyznania nagrody napisano: „Agata Kowalska, dzięki swojej wiedzy i kompetencji, wprowadza do pracy dziennikarskiej bardzo wysoki standard. Zawsze przygotowana i dociekliwa podczas rozmów z gośćmi swych audycji, umiejętnie zadaje pytania nieoczywiste, lecz trafiające w sedno. Szybko i na gorąco podejmuje trudne tematy, np. z zakresu praw reprodukcyjnych, migrantów i uchodźców, a co najważniejsze dzięki niej słuchacze mogą te tematy poznać i zrozumieć”.
Kandydatury do tegorocznej nagrody zgłaszano do 10 listopada. Nad kandydaturami debatowało biuro Amnesty International wraz z Radą Programową Stowarzyszenia. W Radzie zasiadają:
Jacek Białas (prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka); Beata Faracik (Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu); Witold Klaus (Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej); Mikołaj Pietrzak (adwokat, szef Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej); Marzanna Pogorzelska (wykładowczyni akademicka, edukatorka praw człowieka); Katarzyna Szymielewicz (Prezeska Fundacji Panoptykon), Krzysztof Śmiszek (Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego).
Spośród zgłoszonych osób do nagrody nominowani zostali:

  • Artur Domosławski – reporter związany z tygodnikiem „Polityka”;
  • Jakub Janiszewski – dziennikarz związany z Radiem TokFm i Gazetą Wyborczą;
  • Agata Kowalska – dziennikarka Radia TokFm;
  • Magdalena Nimer – reporterka związana z Kolektywem Reporterskim.