Amnesty International o kierunku reformy Rady Europy 

Już jutro w Reykjaviku rozpoczyna się IV szczyt Rady Europy – jednej z najstarszych organizacji międzyrządowych w Europie, której celem jest umacnianie i ochrona praw człowieka. Na szczycie – zaledwie czwartym w blisko 75-letniej historii – zostanie przyjęta międzyrządowa deklaracja określająca kierunek, w którym Rada Europy będzie reformowana w najbliższych latach.

Szczyt, odbywający się w cieniu wykluczenia Rosji z tej organizacji, poprzedziły trwające kilka miesięcy konsultacje, toczące się na forum międzynarodowym oraz krajowym. W odpowiedzi na zaproszenie przez islandzką prezydencję Komitetu Ministrów Rady Europy, również Amnesty International przedstawiła swoje rekomendacje dotyczące przyszłości Rady Europy. 

Amnesty International wezwała przywódców 46 państw członkowskich Rady Europy, by zatrzymać trend obniżania poziomu przestrzegania praw człowieka. Trend ten jest widoczny w państwach członkowskich Rady Europy, w tym również w Polsce. Przedstawiliśmy konkretne rekomendacje, w tym przyjęcie nowego, holistycznego podejścia do walki z ograniczaniem działalności społeczeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich. Zalecamy też wzmocnienie niezależności i bezstronności krajowych sądów, przeciwdziałanie ograniczeniom praw kobiet, zwiększenie efektywności Rady Europy oraz zapewnienie odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie.  

Z naszymi rekomendacjami można zapoznać się tutaj.

Rekomendacje zostały zaprezentowane przez dyrektorkę Amnesty International Annę Błaszczak-Banasiak na forum Senackiej Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji podczas debaty 31 marca br. „Jaka Rada Europy? Rola Rady Europy w obliczu wyzwań stojących przed kontynentem europejskim, przed IV szczytem Szefów Państw i Rządów Krajów Rady Europy zaplanowanym na 16-17 maja br. w Reykjaviku.” Z nagraniem tego wystąpienia można zapoznać się tutaj.

Adresatem tych rekomendacji są poszczególne państwa, a przedstawiciele Stowarzyszenia Amnesty International osobiście przekazali je także Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, na spotkaniu 12 kwietnia br. przekonując resort do poparcia i wdrożenia zawartych w nich postulatów.