Anna Błaszczak-Banasiak, foto Filip Springer

Anna Błaszczak-Banasiak nową dyrektorką Amnesty International w Polsce

Wraz z początkiem roku 2022 nową dyrektorką Amnesty International w Polsce została Anna Błaszczak- Banasiak.

Anna Błaszczak-Banasiak jest zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka od ponad 15 lat. Jest prawniczką, adwokatką, aktywistką, specjalistką w zakresie prawa antydyskryminacyjnego. Pracowała w Parlamencie Europejskim, a wcześniej przez 14 lat w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym pełniła m.in. funkcję dyrektorki Zespołu do spraw Równego Traktowania.

SILNA AMNESTY NA TRUDNE CZASY DLA PRAW CZŁOWIEKA

Anna Błaszczak-Banasiak obejmuje stanowisko dyrektorki Amnesty International w ważnym dla ruchu globalnego momencie – wejścia w nowe cele strategiczne przyjęte na lata 2022-2030.

W nadchodzącej dekadzie Amnesty International będzie musiała bronić praw człowieka w świecie pełnym zawirowań, niepewności i stale rosnącej złożoności. Światu przyjdzie się mierzyć ze zmianami klimatycznymi, które już teraz mają katastrofalne skutki, dotykając w nieproporcjonalnie większym stopniu osoby najbardziej narażone na naruszenia praw człowieka; wykorzystywaniem nowoczesnych technologii do ograniczania swobód obywatelskich i politycznych; rosnącymi nierównościami, dyskryminacją mniejszości oraz coraz dotkliwszym zmniejszaniem przestrzeni na wolność słowa i działania obywatelskie.

„W takim świecie potrzebujemy zdecydowanej odpowiedzi, mocnej postawy sprzeciwu i powrotu do podstaw praw i wolności człowieka. Wierzę, że pod przewodnictwem Anny Błaszczak-Banasiak, zespół Amnesty Polska odpowie na te wyzwania i stworzy przestrzeń do działania i wyrażania sprzeciwu wobec naruszeń praw człowieka z jeszcze większą niż do tej pory skutecznością” – powiedział Maciej Czapliński, prezes Stowarzyszenia Amnesty International.

(…) potrzebujemy zdecydowanej odpowiedzi, mocnej postawy sprzeciwu i powrotu do podstaw praw i wolności człowieka.

Maciej Czapliński

MISJA – KOMPETENCJE – DZIAŁANIE

Anna Błaszczak- Banasiak przez całe swoje życie zawodowe działa w oparciu o prawa człowieka i na rzecz praw człowieka. Jej szczególną misją jest ochrona praw osób z niepełnosprawnościami. Była współprzewodniczącą Komisji Ekspertów do spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i koordynowała proces monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Za swoje zaangażowanie została wyróżniona tytułem Ambasadorki tej Konwencji oraz nagrodą główną „Integralia”.

Po uchwaleniu ustawy o równym traktowaniu współtworzyła w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich struktury organu do spraw równego traktowania. Była członkinią zarządu Europejskiej Sieci Organów do spraw Równego Traktowania „Equinet”. Reprezentowała Rzecznika w szeregu precedensowych postępowań sądowych dotyczących ochrony przed dyskryminacją, w tym w sprawach uchylenia samorządowych uchwał o tzw. strefach wolnych od LGBT czy uchylenia zakazów organizowania Marszów Równości. Kampania Przeciwko Homofobii przyznała jej nagrodę „Korona Równości” w kategorii prawo.

„Prawa człowieka definiują całe moje życie zawodowe. Jestem gotowa podjąć się wyzwań, jakie stoją przed Amnesty International w Polsce. Mówimy tym samym językiem o naruszeniach i zaniechaniach w obszarze praw człowieka, dlatego z dumą dołączam do globalnego ruchu 10 milionów osób, które niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście” – powiedziała Anna Błaszczak-Banasiak.

Anna Błaszczak-Banasiak, foto Filip Springer

Mówimy tym samym językiem o naruszeniach i zaniechaniach w obszarze praw człowieka, dlatego z dumą dołączam do globalnego ruchu 10 milionów osób, które niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście.

Anna Błaszczak-Banasiak

Zdjęcia: ©Filip Springer