Draginja Nadaždin odchodzi z funkcji dyrektorki Amnesty International Polska

Draginja Nadaždin zdecydowała o odejściu z funkcji dyrektorki Amnesty International Polska. Na stanowisku, które pełniła ponad 14 lat, pozostanie do połowy września 2021 roku.

“To przywilej należeć do grona ludzi, dzięki którym taka praca jest możliwa. Była to ogromna przyjemność móc kierować działaniami Amnesty w Polsce. Dziękuję za zaufanie” – mówiła w słowach skierowanych do członków, członkiń i sympatyków ruchu. My dziękujemy za ogromny profesjonalizm, wrażliwość i empatię.

Amnesty Polska jedną z najprężniej rozwijających się sekcji

Draginja Nadaždin przewodzi działaniom Amnesty International Polska od roku 2007, wcześniej pełniąc w Stowarzyszeniu funkcję Koordynatorki Projektów Edukacyjnych. W tym czasie organizacja zdecydowanie się rozrosła: z niecałych 2 tysięcy członków i członkiń w 2006 do ponad 10 tysięcy osób w całym kraju obecnie. Zespół Stowarzyszenia powiększył się kilkukrotnie. Stowarzyszenie zrealizowało szereg akcji protestacyjnych, kampanii medialnych, działań rzeczniczych i edukacyjnych.

Pod kierownictwem Draginji Nadaždin Amnesty International Polska rozwinęła nowe metody działania, wzmacniając – budowane na zaangażowaniu ludzi – kampanie na rzecz praw człowieka, komunikację i działalność medialną, edukację praw człowieka oraz działania fundraisingowe. Nowe formy zaangażowania pozwoliły na zbudowanie ruchu setek tysięcy osób w Polsce, które odpowiedziały na wezwanie Amnesty i upomniały się o prawa człowieka, uczestnicząc w akcjach i protestach, podpisując petycje i manifesty, wysyłając listy, organizując wydarzenia, przekazując darowizny.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych akcji globalnych Amnesty International, która została zapoczątkowana w Polsce jest Maraton Pisania Listów – coroczna akcja wysyłania apeli listownych do władz oraz wyrazów solidarności w sprawach kilku konkretnych osób, których prawa człowieka są łamane. Obecnie jest to największa akcja na rzecz praw człowieka na świecie. W ostatnich latach Maraton Pisania Listów osiągał rekordowe wyniki: z pułapu około 25 tysięcy napisanych w Polsce listów w 2006 roku rozrastając się do akcji, w ramach której podjęto ponad 180 tysięcy działań (napisanych lisów i podpisów pod petycjami) w Polsce w trudnym, naznaczonym pandemią roku 2020, i ponad 370 tysięcy akcji w roku poprzednim.

Draginja Nadaždin pozostaje członkinią Amnesty International Polska, a funkcje dyrektorki pełnić będzie do połowy września 2021 roku. Do czasu powołania nowej osoby zarządzającej Stowarzyszeniem, obowiązki dyrektorki pełnić będzie Anna Kulikowska, Wicedyrektorka Amnesty Polska.

Społeczniczka w pracy i po godzinach

Draginja Nadaždin ma bogate doświadczenie w pracy w sektorze organizacji pozarządowych. Zanim dołączyła do zespołu Amnesty International Polska, współpracowała m.in. ze Szkołą Liderów, Polską Akcją Humanitarną czy Global Learning and Education Network ASA. Jest absolwentką etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz programu Leadership for Poland Centre for Leadership. Społecznie angażuje się od zawsze: zasiadała w zarządzie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, była członkinią Rady Społecznej przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, członkinią Rady Programowej Galerii Narodowej Zachęta oraz Rady Artystyczno-Programowej Biennale Warszawa. W 2014 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Polski, a w 2016 roku otrzymała nagrodę “Nieobojętni” III Międzynarodowego Zjazdu Szkół Sendlerowskich.

Więcej niż praca

“Początek pracy w Amnesty wyznacza początek innego życia. Te lata są napisane przez Amnesty. To więcej niż praca” – mówiła Draginja Nadaždin w jednym z wielu wywiadów, których udzieliła jako dyrektorka Stowarzyszenia. Przez kilkanaście lat swojej pracy na eksponowanym stanowisku i dzięki swojej wrażliwości i zaangażowaniu stała się twarzą ruchu i ikoną walki o prawa człowieka w Polsce – obecna zarówno na wiecach, jak i spotkaniach w kuluarach; zapraszana do debat, wykładów i wywiadów. Mimo towarzyszącego nieraz poczucia bezsilności nie raz powtarzała, że nie wolno tracić nadziei – nadzieja jest w ludziach i że to ogromne szczęście móc być blisko spraw tak istotnych i wpływać na ich bieg, niepokój i poczucie niesprawiedliwości traktując jako koło zamachowe działania – bo lepiej zapalić świeczkę niż przeklinać ciemność.

Amnesty to dom

“Najbliższa mi jest wizja szefa jako dyrygenta orkiestry. Kieruję niesamowitymi osobami. Każda z nich potrafi wirtuozersko wykonać solówkę. Trzeba zadbać, aby umiały też grać razem” – tak o swojej pracy mówiła Draginja w wywiadzie dla magazynu Vogue.

“Dziękujemy Draginji za te wszystkie wspólne lata, za kierowanie naszymi działaniami, wspaniałe reprezentowanie organizacji na zewnątrz, ogromny profesjonalizm, ale też wrażliwość i wyrozumiałość wobec całego zespołu Amnesty, dzięki którym każdy i każda z nas mogła poczuć, że – jak ujęła to ona sama – «Amnesty to dom, który buduje wiele osób, a ja jestem jedną z nich»” – powiedziała w imieniu wszystkich pracowników i pracowniczek Anna Kulikowska, Wicedyrektorka Amnesty. “Mogliśmy i mogłyśmy wiele się od siebie nauczyć, wspólnie rozwijać i stawiać czoła największym kryzysom. Za ten czas ogromnie dziękujemy”.

Jesteśmy przekonani i przekonane, że nasze ścieżki jeszcze nie raz się skrzyżują, bo prawa człowieka nieustannie potrzebują obrony i sprzymierzeńców takich jak Draginja. Nowe wyzwania, które na nią czekają, są też naszymi wyzwaniami. Walka z niesprawiedliwością na świecie zawsze pozostanie naszym wspólnym celem. Odpowiadamy więc: do zobaczenia na szlaku, Draginjo!

Draginja Nadaždin, Warszawa, Maraton Pisania Listów Amnesty International, grudzień 2014. ©Grzegorz Żukowski/Amnesty International