Belgia: 12 Irańczyków zwolnionych z aresztu

EUR 14/003/2006
Jak twierdzi adwokat reprezentujący mężczyzn zostali oni zwolnieni, ponieważ nie otrzymano od irańskiego rządu dokumentów potrzebnych do ich deportacji. Belgijskie władze miały także poinformować, że więźniów zwolniono, aby stworzyć w izbach zatrzymań więcej miejsc.
Oczywistym wydaje się fakt, że naciski międzynarodowe, w tym także presja ze strony sieci PA, odegrały ważną rolę w zwolnieniu zatrzymanych.