Demokratyczna Republika Kongo

 • Léonard SAFARI (m) lat 17
 • Samson BAGANIZI (m) lat 15
 • Portance HABIMANA  (m) lat 17
 • SENGIYUMVA ZABAYA (m) lat 17
 • ISONGO ZABENGA (m) lat 16
 • KANYARO NYANDU (m) lat 16 
 • INNOCENT HATEGEKIMANA (m) lat 15
 • TWIZEYIMANA RUZINDANA (m) lat 17
 • Faustin BIRINDWA (m) lat 17
 • MUDOGO BAENI (m) lat 16
 • BONANE SERUSHAGO (m) lat 17
 • Papy MANGO (m) lat 16
 • Emmanuel BUZIMA (m) lat 17
 • Sześcioro innych dzieci-żołnierzy w wieku od 15 do 17 lat

Dzieci-żołnierze wymienione powyżej są przetrzymywane w centralnym  więzieniu Munzenze, w więzieniu prokuratury wojskowej Goma i w wojskowym więzieniu T2 – wszystkie więzienia znajdują się w mieście Goma, w prowincji North-Kivu. Dzieci przetrzymywane są w bardzo złych warunkach: cele są przepełnione, warunki
sanitarne nie spełniają norm, wyżywienie jest bardzo ubogie. Według doniesień niektóre z przetrzymywanych dzieci są bardzo chore, odmawia się im jednak pomocy medycznej. Léonard Safari jest poważnie chory na dezynterię, cierpi także na kilka innych infekcji. Pozostali chłopcy cierpią z powodu obrażeń, ran i dolegliwości
spowodowanych udziałem w walkach zbrojnych. Według źródeł niektórzy z nich byli bici podczas pobytu w więzieniu.
Troje z aresztowanych dzieci jest przetrzymywanych niezgodnie z prawem, ponieważ są one oskarżone o przestępstwa wojenne. Faustin Birindwa przetrzymywany od  września 2003 r. jest oskarżony o samowolne opuszczenie posterunku. Mudogo Baeni przetrzymywany od lutego 2004 r. oskarżony jest o dezercje. Samson Baganizi przebywający w więzieniu od stycznia 2004 r. oskarżony jest o marnowanie amunicji – podczas aresztowania doznał uszkodzenia żeber.
Według kongijskiego prawa sił zbrojnych jurysdykcja wojskowa nie obejmuje dzieci do lat 18. Pozostałe dzieci są oskarżone o popełnienie przestępstw według prawa karnego. Przestępstwa te to: kradzieże, wymuszenia, rozboje z bronią w ręku, napady, gwałty i zabójstwa. W niektórych przypadkach są to czyny podlegające zarówno pod prawo karne jak i wojskowe. Pomimo oskarżeń cywilnych, dzieci są przetrzymywane bezprawnie, ponieważ znajdują się pod jurysdykcja wojskową, a oskarżenia wysunął prokurator wojskowy. Praktycznie wszystkie dzieci
oczekują na proces lub odbywają karę pozbawienia wolności. Niektóre z nich tak jak Bonane Serushago (aresztowany w maju 2003 r.) spędzają w więzieniu długi okres czasu czekając na swój proces.
Tylko dwojgu z przetrzymywanych dzieci wytoczono procesy i skazano. Jednak były to działania niezgodne z prawem kongijskim, ponieważ procesy odbywały się przed trybunałem wojskowym. Ruitamu Kanyabugoyi aresztowany w styczniu 2004 r. został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za napaść z bronią w ręku. Według
doniesień cierpi on z powodu obrażeń żeber, których doznał podczas pobytu w areszcie. Isongo Zabenga aresztowany w czerwcu 2003 r. został skazany na karę śmierci za zabójstwo, chociaż nie istnieje prawdopodobnie ryzyko rychłego wykonania wyroku. Według źródeł Zabenga cierpi z powodu starych ran postrzałowych.
Dzieci-żołnierze odbywały służbę wraz z oddziałem RCD-Goma. Wszystkie posiadają tragiczne historie życia. Wiele z nich było siłą wcielanych do wojska i/lub wiele z nich zostało zrekrutowanych w bardzo młodym wieku. Faustin Birindwa został wcielony do wojska w wieku 9 lat, inne tak jak Sengiyumva Zabaya są sierotami
wojennymi.
ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli w języku francuskim,
angielskim lub polskim:

 • wzywając do natychmiastowego udzielenia przetrzymywanym dzieciom pomocy medycznej,
 • wzywając do zapewnienia dzieciom godziwych warunków oraz do ochrony przed złym traktowaniem i torturami, oraz do wszczęcia postępowania w przypadku zaistnienia takich przypadków,
 • wzywając do bezwarunkowego i natychmiastowego zwolnienia Faustina Birindwa, Mudogo Baeni i Samsona Baganizi, ponieważ są oni przetrzymywani pod jurysdykcją wojskową, która według przepisów nie obejmuje dzieci do lat 18, oraz do zwolnienia wszystkich dzieci poniżej wieku odpowiedzialności karnej,
 • wzywając do unieważnienia wyroków Ruitamu Kanyabugoyi i Isongo Zabenga wydanych przez trybunał wojskowy – dzieci te powinny zostać zwolnione albo postawione przed sądem cywilnym, gdzie zapewniono by im sprawiedliwy proces,
 • wzywając do zwolnienia dzieci odpowiadających za lżejsze wykroczenia wobec prawa karnego, które mówi, iż kara pozbawienia wolności dzieci powinna być środkiem ostatecznym;
 • w przypadku dzieci oskarżonych o ciężkie przestępstwa cywilne, powinny one być natychmiast oddane pod jurysdykcję cywilnego sędziego zajmującego się sprawami nieletnich, oraz wzywając do zapewnienia dzieciom sprawiedliwych procesów oraz wzięcie pod uwagę młodego wieku oskarżonych, 
 • przypominając władzom, iż według prawa kongijskiego nie wolno wcielać do
  wojska dzieci, a tym samym nie podlegają one pod sądy wojskowe,
 • wzywając do zwolnienia lub oddania pod jurysdykcje sądu cywilnego wszystkich przetrzymywanych dzieci.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:
1. Wice-Prezydent
Azarias RUBERWA MANYWA        
Vice-Président de la République
Présidence de la République
Le Cabinet du Vice-Président
Kinshasa-Ngaliema, République Démocratique
du Congo       
E-mail : vice_presidence.rdc@ic-cd
Zwrot grzecznościowy:  Son Excellence Monsieur le Vice- Président de la
République / Your Excellency/Szanowny Panie Prezydencie
2. Gubernator Prowincji North-Kivu
Mons. Eugéne SERUFULI
Gouverneur Province due Nord-Kivu
Hôtel de ville, Goma, République
Démocratique du Congo
E-mail : [email protected] / [email protected]

W razie wysyłania apeli po 24 czerwca 2004 roku prosimy skontaktować się najpierw z Zespołem Pilnych Akcji.