DOBRA WIADOMOŚĆ: Izrael uwolnił palestyńskiego piłkarza

– Chociaż rodzina i przyjaciele Mahmouda al-Sarsaka przyjmują jego długo wyczekiwane zwolnienie z ogromną ulgą, nie sygnalizuje ono żadnych głębszych zmian w sposobie wykorzystywania przez izraelskie władze postanowień o umieszczaniu w areszcie – mówi Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska. – W rzeczywistości tym bardziej podkreśla jak bardzo ta procedura jest arbitralna, niesprawiedliwa i utajniona.
– Izrael musi natychmiast zrezygnować z korzystania z postanowień o umieszczaniu w aresztach oraz uwolnić wszystkich Palestyńczyków przetrzymywanych na podstawie tych przepisów, lub postawić im zarzuty i przeprowadzić uczciwe procesy sądowe zgodne z normami międzynarodowymi. Odrzucić należy w szczególności Ustawę o internowaniu bojowników – dodaje Draginja Nadaždin.
Mahmoud al-Sarsak, piłkarz narodowej reprezentacji Palestyny, był więziony bez postanowienia sądu i bez postawionych zarzutów przez blisko trzy lata. W czerwcu 2012 zakończył trwający 92 dni strajk głodowy, który doprowadził go na skraj śmierci. Protest przeciwko umieszczeniu go w więzieniu zakończył się wynegocjowanym przez jego adwokata porozumieniem z izraelskimi służbami więziennictwa (Israel Prison Service – IPS) i decyzją o jego uwolnieniu.
Amnesty International wzywa również do uwolnienia Samera al-Barqa oraz Hassana Safadi, którzy nadal prowadzą strajk głodowy w proteście przeciwko przedłużonym decyzjom administracyjnym o ich zatrzymaniu.
Podobnie jak Mahmoud al-Sarsak przed uwolnieniem, obaj znajdują się w ośrodku medycznym IPS w Ramallah, który nie jest w stanie zapewnić specjalistycznej opieki medycznej koniecznej dla więźniów prowadzących długotrwały strajk głodowy. Odkąd podjęli ponowny strajk głodowy w maju i czerwcu, odmówiono im dostępu do niezależnego lekarza.
– Uwięzieni bez jakichkolwiek zarzutów Palestyńczycy nie mogą być zmuszani do narażania własnego życia, aby stał się możliwy uczciwy proces sądowy lub ich uwolnienie – podkreśla Draginja Nadaždin. – Hassan Safadi i Samer al-Barq muszą zostać uwolnieni lub oskarżeni o uznane przestępstwo i osądzeni w procesie zgodnym z międzynarodowymi standardami prawnymi.
Władze izraelskie muszą również zagwarantować im oraz wszystkim innym uwięzionym i prowadzącym strajk głodowy regularne kontakty z niezależnymi lekarzami i adwokatami. Samer al-Barq, prowadzący strajk głodowy od blisko 50 dni, powinien zostać niezwłocznie przeniesiony do szpitala cywilnego, gdzie będzie mógł otrzymać odpowiednią pomoc medyczną.
Tło sprawy
Mahmoud al-Sarsak był jedynym Palestyńczykiem przetrzymywanym na podstawie Ustawy o internowaniu bojowników. W oparciu o zapisy ustawy, w areszcie umieszczeni są Palestyńczycy ze Strefy Gazy.
W zeszłym miesiącu Amnesty International opublikowała raport Pragnący sprawiedliwości: Palestyńczycy zatrzymani w Izraelu bez wyroku sądu (Starved of justice: Palestinians detained without trial by Israel). W raporcie przedstawiono w jaki sposób władze Izraela wykorzystują postanowienia o umieszczeniu w areszcie i naruszają prawa więźniów. W raporcie zwrócono uwagę na sytuację Mahmouda al-Sarsaka.
Amnesty International prowadzi kampanię przeciwko arbitralnym zatrzymaniom i umieszczaniu w aresztach między innymi na Sri Lance, w Egipcie, Chinach i Indiach (prowincje Jammu i Kaszmir).
Tłumaczył Michał Kurpiński