Federacyjna Republika Jugosławii: Amnesty International z zadowoleniem odbiera informację o przekazaniu Milosewica do Hagi

-Jest to najważniejszy do tej pory krok podjęty przez rząd Federacyjnej Republiki Jugosławii dla położenia kresu bezkarności jaką zbyt długo cieszyły się czołowe postacie sceny politycznej w Jugosławii podejrzane o odpowiedzialność za masowe pogwałcenia prawa międzynarodowego- – oświadczyła Amnesty International.

Organizacja apeluje teraz do władz FRJ o podjęcia dalszych działań dla pełnej współpracy z Trybunałem poprzez aresztowanie i przekazanie pod dozór Trybunału wszystkich podejrzanych, oskarżonych zarówno publicznie jak niejawnie, mieszkających obecnie w Federacyjnej Republice Jugosławii. Organizacja przypomniała również innym państwom o podobnym obowiązku aresztowania i przekazania do dyspozycji Trybunału podejrzanych, wskazanych przez Trybunał, którzy według doniesień przebywają na terenie tych państw.

Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ powołującą Międzynarodowy Trybunał ONZ ds. Zbrodni Wojennych w b. Jugosławii, wszystkie państwa mają obowiązek przekazania Trybunałowi każdej osoby wskazanej przez ten Trybunał.

Tło wydarzeń
Od czasu swego aresztowania w dniu 1 kwietnia 2001 r., Slobodan Milosewic przebywał w areszcie w Serbii objęty prowadzonym przeciwko niemu śledztwem za takie przestępstwa jak m.in. korupcja i nadużycie władzy.

Były prezydent został 24 maja 1999 r. wskazany, wraz z czterema innymi byłymi wysokimi przedstawicielami rządu, jako podejrzany o zbrodnie przeciwko ludzkości i pogwałcenia na terenie Kosowa prawa obowiązującego w czasie wojny przez siły zbrojne Serbii i FRJ działające pod ich dowództwem i przy zachęcie i poparciu z ich strony.

Wskazani przez Trybunał wraz z byłym prezydentem są Milan Milutunovic, prezydent Serbii do 25 stycznia 2001 r., Nikola Sainovic, były wicepremier, Dragoljub Odjanic, były szef sztabu armii jugosłowiańskiej i Vlajko Stojilkovic, były minister spraw wewnętrznych Serbii.

Amnesty International wyraża zaniepokojenie z powodu przebywania na wolności w FRJ wielu osób wskazanych przez Trybunał jako podejrzani o zbrodnie wojenne w Bośni-Hercegowinie i Chorwacji, w tym tzw. Trójki z Vukovaru oskarżonej o masowe morderstwa popełnione na co najmniej 200 osobach zabranych ze szpitala w Vukovarze. Są nimi generał Ratko Mladic (oskarżony o ludobójstwo), oraz Predrag i Nenad Banovic, oskarżeni o zbrodnie popełnione w obozie dla internowanych w Keratern.