Nękanie, zatrzymywanie, pobicia przez policję. To właśnie jest rzeczywistość dla wielu osób LGBTI i ich sojuszników, którzy walczą o równe prawa w Polsce.


Demonstracja solidarnościowa przeciwko aresztowaniu aktywistów_ek LGBTI, w tym Margot, i innych osób podczas tzw. "Tęczowej nocy", Warszawa 8 sierpnia 2020.
Copyright: Grzegorz Żukowski

O czym jest kampania?

Od lat Amnesty International obserwuje, jak sytuacja osób LGBTI w Polsce drastycznie się pogarsza, a przestrzeń dla prowadzonych przez nie działań obywatelskich gwałtownie kurczy. Władze prowadzą oszczercze kampanie obliczone na osiągnięcie własnych politycznych celów, siejąc nienawiść pod pretekstem „obrony tradycyjnych wartości”. W rezultacie od kilku lat Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej pod względem ochrony praw osób LGBTI.

Dlatego postanowiliśmy zbadać i udokumentować sytuacje osób, które upominają się o prawa społeczności LGBTI – obrońców i obrończyń praw człowieka w Polsce. Badania pozwoliły nam sformułować rekomendacje do władz polskich. Działaj razem z nami – prześlij je władzom – podpisz petycję.

Poznaj historie tęczowej odwagi

W naszym raporcie udokumentowaliśmy historie tych, którzy otwarcie sprzeciwiali się nękaniu osób LGBTI i walczyli o ich prawa. W rezultacie spotkali się z natychmiastowymi represjami i szykanami ze strony aparatu państwa. Przedstawiliśmy obrończynie i obrońców praw osób LGBTI, którzy teraz sami potrzebują ochrony.

To historie:

  • osób, które organizują Marsze Równości, lecz lokalne władze piętrzą przed nimi przeszkody i zrzucają odpowiedzialność za ochronę przed homofobiczną agresją i przemocą,
  • osób, które podczas dramatycznych wydarzeń Tęczowej Nocy policja brutalnie i bezprawnie zatrzymywała za to, że korzystały z prawa do protestu, były na miejscu albo miały tęczową maseczkę,
  • osób, które za wykorzystanie symbolu tęczy – w obrazie, na pomniku, na godle – przez wiele lat były ciągane po sądach, oczerniane, którym groziło kilka lat więzienia,
  • osób, które nagłaśniały homofobiczne deklaracje samorządów o utworzeniu „stref wolnych od LGBTI”, przez co od kilu lat toczą nierówną walkę w polskich sądach pozywane o zniesławienie,
  • osób, których wieloletnia walka o prawa LGBTI, o godność i obecność, doprowadziła do ostateczności i wyjazdu z kraju lub życia poniżej standardów, w atmosferze rosnącej nienawiści.
Zdjęcia, portrety: Bovska, Tomasz Ciachorowski, Mariusz Jakubowski, Anna Karwan, Nick Sinckler i Julia Sobczyńska.
Copyright: Andrzej Belina Brzozowski

Poznaj ich historie

Bovska, Tomasz Ciachorowski, Mariusz Jakubowski, Anna Karwan, Nick Sinckler i Julia Sobczyńska opowiadają historie osób przedstawionych w raporcie: Nadii, Aleksa, Tsu Tsu, Kuby i Ady.

Protest przeciwko dyskryminacji osób LGBTI+ w Warszawie, 30 sierpnia 2020. Jedna z protestujących osób stoi pośrodku ulicy Krakowskie przedmieście, wymachując dużą tęczową flagą w rękach. Za nią stoją dwa radiowozy policyjne blokujące ulicę.
Copyright: Piotr Lapinski/NurPhoto via Getty Images

Raport „Byliśmy traktowani jak przestępcy”

„Chcę normalności, czyli normalnego prawa dla mniejszości. Co ja mam niby robić w Polsce, jak tu nawet za głupią naklejkę masz sprawę karną w sądzie, jeśli tylko ta naklejka jest w kolorach tęczy?”

Przeczytaj więcej historii prześladowania osób aktywistycznych działających na rzecz praw osób LGBTI.

UDOSTĘPNIJ RAPORT

Zobacz jak w ostatnich latach nawarstwiały się przypadki naruszeń praw człowieka wobec osób broniących praw osób LGBTI.
Trzy osie czasu pokazujące jak w ostatnich latach nawarstwiały się przypadki naruszeń praw człowieka wobec osób broniących prawa osób LGBTI.

Tęczowa Noc

„Moje doświadczenie jest takie, że kiedy policja Cię zabiera, nikt nie wie, gdzie jesteś”

7 sierpnia 2020 policja zatrzymała łącznie 48 osób w tym osoby LGBTI, ich sojuszników i przypadkowych przechodniów, często zawożąc je na posterunki poza Warszawą oddalone o kilkadziesiąt kilometrów, nie informując zarówno ich jak i bliskich, gdzie się znajdują.

Mapa przedstawiająca gdzie kolejno działy się wydarzenia tzw. "Tęczowej Nocy" 8 sierpnia 2020.

Rekomendacje – czego żądamy od polskich władz:

  • umorzenia wszelkich postępowań karnych przeciwko obrońcom i obrończyniom praw LGBTI wszczętych wyłącznie z powodu ich udziału w zgromadzeniach lub ich pokojowej działalności na rzecz praw człowieka,
  • zagwarantowania równych możliwości i adekwatnej współpracy oraz ochrony ze strony władz lokalnych i służb porządkowych przy zgłaszaniu, organizacji i przebiegu zgromadzeń takich jak Marsze i Parady Równości. Lokalne władze muszą zaprzestać stosowania zakazów prewencyjnych oraz nakładania dodatkowych wymogów na organizatorów zgromadzeń na rzecz praw LGBTI,
  • zaprzestania instrumentalnego wykorzystywania przepisów karnych i wykroczeniowych przeciwko obrońcom i obrończyniom praw LGBTI, ze szczególnym uwzględnieniem art. 137, 196 i art. 261 Kodeksu karnego oraz art. 108 ustawy o ochronie zabytków,
  • natychmiastowego wycofania zarzutów zniesławienia wysuniętych przez władze lokalne wobec działaczy na rzecz praw osób LGBTI, jeżeli miały one na celu uciszenie lub powstrzymanie ich pokojowej działalności, a także wycofania pozwów cywilnych wniesionych przez władze lokalne za rzekome naruszenie dóbr osobistych. Zagwarantowania, że narzędzia te, wraz z instytucją skargi nadzwyczajnej oraz kasacji, nie będą w przyszłości wykorzystywane w celu zastraszenia i stłumienia pokojowej działalności obrońców i obrończyń praw LGBTI,
  • natychmiastowego odrzucenia projektu ustawy „STOP LGBT” przez Sejm oraz, w przyszłości, kolejnych projektów ustaw o podobnie dyskryminującym charakterze, jeśli takie zostaną przedstawione.

STAŃ W OBRONIE PRAW OSÓB LGBTI W POLSCE!

Zatrzymywani za tęczową maskę. Postawieni przed sądem za upamiętnienie młodych osób LGBTI, które popełniły samobójstwo. Pobici przez policję za udział w demonstracji. To właśnie jest rzeczywistość dla wielu osób LGBTI i ich sojuszników, którzy walczą o równie prawa w Polsce.

Copyright: Filip Radwanski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Wspieraj kampanię!

Przekaż darowiznę, wesprzyj naszą pracę badawczą! Pomóż w walce o prawa osób LGBTI.

Wspieraj

Odważ się poznać

Chcesz zostać lepszą osobą sojuszniczą wobec osób LGBTI?
Odważ się je poznać i wejdź na stronę naszej kampanii!

Odważ się poznać

Materiały edukacyjne

Chcesz poprowadzić warsztaty w temacie praw osób LGBTI albo wolności zgromadzeń czy wolności słowa? Zajrzyj do naszych materiałów edukacyjnych!

Powiązane elementy