Akcja aktywistów w Warszawie „Witamy uchodźców”, czerwiec 2017. Copyright: Amnesty International

Jak można witać uchodźców?

Przedstawiamy 5 rzeczy, które każdy z nas może zrobić, aby przywitać uchodźców oraz 8 rzeczy, które powinni zrobić przywódcy Państw.

Wszyscy możemy coś zrobić, nawet niewielką rzecz, aby powitać uchodźców. Oto kilka pomysłów.

 1. Działaj: zaangażuj się w prowadzone przez Amnesty International akcje online wspierające uchodźców. Wszystkie kraje powinny zapewnić uchodźcom należytą ochronę. Jednak w rzeczywistości wiele krajów, w tym te najbogatsze, robią zbyt mało. Niektóre wchodzą w układy z krajami, które nie są bezpieczne dla uchodźców – jak Turcja. Przekazują fundusze za zapewnianie uchodźcom „ochrony”, a w rzeczywistości wiele osób jest w tych krajach narażone na niebezpieczeństwo. Poprzez globalną kampanię Witamy Amnesty International wywiera naciski na wszystkie kraje, zwłaszcza te najbogatsze, aby przyjęły uchodźców, poprzez wykorzystywanie w tym celu wszelkich dostępnych rozwiązań.
 2. Przekazuj niezniszczone rzeczy: działalność wielu niezwykłych organizacji działających na rzecz uchodźców opiera się na otrzymywanym wsparciu od innych, w tym dobrej jakości ubraniach, zabawkach i meblach. Poszukaj w Internecie lokalnych akcji i wesprzyj je, przekazując swoją darowiznę. Możesz również zachęcić swoich przyjaciół, rodzinę i sąsiadów do przekazywania przedmiotów, zwłaszcza przed i po urodzinach oraz okresach świątecznych, a także podczas przeprowadzki, kiedy mogą chcieć pozbyć się zbyt wielu rzeczy.
 3. Zaoferuj bezpieczne miejsce: jeśli masz wolny pokój lub dysponujesz miejscem, które możesz wynająć, poszukaj w Internecie organizacji zajmujących się znajdowaniem tymczasowych i stałych domów dla uchodźców (np. Refugees Welcome). A może chcesz wynająć swoje mieszkanie, pokój po niższej cenie niż ogólnodostępne na rynku oferty? Niektórzy ludzie udostępniają swoje domy i mienie organizacjom, które zapewniają uchodźcom chwilę wytchnienia, umożliwiając im upragniony odpoczynek, możliwość nawiązania nowych kontaktów oraz wzięcia udziału w rozmaitych warsztatach i zajęciach.
 4. Zostań wolontariuszem lub wolontariuszką: organizacje działające na rzecz uchodźców często poszukują wolontariuszy, którzy chcą pomagać m.in. w charakterze nauczycieli języka, doradców zawodowych, radców pranych, a także udzielać uchodźcom potrzebnego wsparcia. Bycie wolontariuszem może być świetnym sposobem, aby poznać nowe osoby w twojej okolicy i pomóc im zintegrować się z lokalną społecznością.
 5. Wstąp do grupy lub załóż nową: jeśli znasz inne osoby, które tak jak ty chcą powitać uchodźców, pomyśl o wspólnym założeniu grupy lokalnej. Jeśli należysz już do lokalnej grupy, możesz zacząć skupiać się na wspieraniu uchodźców. W twojej okolicy mogą już działać organizacje na rzecz uchodźców lub grupy, które chcą ich powitać. Możesz połączyć z nimi siły, wykorzystując swoje umiejętności podejmowania właściwych działań – czy to pozyskując potrzebne fundusze, organizując wydarzenia podnoszące świadomość ludzi w kwestii przyjmowania uchodźców, bądź zakładając w okolicy lub kraju grupy zrzeszającej zwolenników wsparcia przyjazdu uchodźców.

Choć władze większości krajów nie chcą zająć się problemem przymusowej migracji, ludzie na całym świecie znajdują mądre i kreatywne sposoby witania uchodźców, wykorzystując do tego celu lokalne sieci, własne umiejętności i otwartość. Przywódcy państw dysponują wieloma skutecznymi narzędziami, przy pomocy których mogą rozwiązać światowy kryzys uchodźczy. Oto kilka z nich:

 1. Zapewnienie uchodźcom dostępu do procedur azylowych
  Każdy powinien mieć prawo wstępu do innego kraju, w którym będzie mógł ubiegać się o ochronę międzynarodową – to prawo każdego człowieka. Proces ten powinien być sprawiedliwy i skuteczny, jednak w rzeczywistości niektóre osoby czekają na decyzję nawet latami. Inni odsyłani są do krajów, w których ich życiu zagraża poważne niebezpieczeństwo.
 2. Społeczne sponsorowanie przyjazdu uchodźców
  W niektórych krajach grupy osób zbierają pieniądze na sprowadzenie do kraju uchodźców i pomoc na ich osiedlenie się. Od lat 70. w taki właśnie sposób do Kanady przyjechało blisko 300 tysięcy osób. Inne kraje, w tym Wielka Brytania, Australia i Irlandia, chcą pójść za przykładem Kanady.
 3. Łączenie rodzin
  Dla osób, które dopiero przystosowują się do nowego życia oraz innej kultury i które często dochodzą do siebie po głębokiej traumie, obecność bliskich jest bardzo ważna. Władze mają obowiązek umożliwić uchodźcom połączenie się z członkami rodzin już osiedlonymi za granicą w ramach łączenia rodzin.
 4. Wydawanie wiz osobom wymagającym leczenia
  Uchodźcy, których stan zdrowia jest poważny, mogą otrzymać ratującą życie pomoc medyczną, jeśli władze zdecydują się wydać im wizę do kraju, w którym może ona zostać im udzielona. Tylko w ciągu miesiąca do samych Stanów Zjednoczonych przesiedlono ok. 200 uchodźców ze schorzeniami zagrażającymi ich życiu, stało się to jeszcze zanim Donald Trump ogłosił na początku 2017 roku 4-miesięczny zakaz przyjmowania do kraju uchodźców, tym samym odbierając nadzieję na powrót do zdrowia wielu ludziom.
 5. Umożliwienie uchodźcom edukacji i nauki
  Uczelnie i szkoły mogą oferować uchodźcom wizy studenckie, które umożliwią im podjęcie lub kontynuowanie nauki w innym kraju. Możliwość zdobycia wykształcenia, zarabiania na własne utrzymanie, zintegrowania się ze społeczeństwem oraz aktywnego uczestnictwa w jego życiu może odmienić czyjeś życie. Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców zaledwie 1% uchodźców studiuje. 3,7 mln dzieci i nastolatków, których rodzice są uchodźcami, nie chodzi do szkoły. Ta szokująca liczba pięciokrotnie przewyższa średnią na świecie.
 6. Wsparcie w integracji
  Każdy, kto kiedykolwiek mieszkał za granicą, wie, jak trudno nauczyć się nowego języka, poznać przyjaciół, zrozumieć odmienną kulturę oraz znaleźć pracę i dach nad głową. To właśnie dlatego w przypadku uchodźców integracja ma ogromne znaczenie. W wielu częściach świata podjęto rozmaite inicjatywy społeczne mające na celu powitanie uchodźców takie jak: udzielanie porad dotyczących procedur azylowych, pomoc w nauce języka.
 7. Oferowanie wiz pracowniczych i zatrudnienia
  Dla wielu uchodźców znalezienie pracy stanowi rozwiązanie ich problemów. Poza zapewnieniem rodzinie środków do życia, praca pomaga zachować poczucie własnej wartości i niezależność, a także zintegrować się z nowym środowiskiem. Wiele krajów wydaje uchodźcom zezwolenie na pracę. Firmy potencjalnie mogą oferować wizy pracownicze uchodźcom, którzy posiadają konkretne umiejętności, a także możliwość obycia szkolenia i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
 8. Zwiększenie liczby przesiedleń
  To kluczowy sposób, w jaki władze mogą zapewnić ochronę uchodźcom, którzy jej najbardziej potrzebują – na przykład osobom, które doświadczyły tortur lub kobietom, wobec których istnieje ryzyko stosowania przemocy. Rozwiązanie to jest jednak stosowane niezwykle rzadko. W tej chwili ok. 1,2 mln uchodźców wymaga natychmiastowego przesiedlenia, mimo to w 2016 roku przesiedlono zaledwie 189,300 osób. Co więcej, to rozwiązanie stosuje obecnie jedynie 30 krajów na świecie.

Śmiertelne zagrożenie zmusiło 22.5 mln ludzi do ucieczki z ich kraju. Większość utknęła w mniej zamożnych krajach, które mają ograniczone możliwości i z trudem radzą sobie z tak dużym napływem ludności. To właśnie dlatego Amnesty International wzywa wszystkie kraje, zwłaszcza te najbogatsze, aby zobowiązały się pomagać uchodźcom we wszelki możliwy sposób.

Choć władze ignorują problem migracji, wiele osób działa by powitać uchodźców. Działaj z nami!
Powróć na stronę kampanii WITAMY>>