Koniec wymówek: w sprawie tajnych więzień CIA Parlament Europejski wyznaczył ścieżkę dla całej UE

– Cieszymy się, że Parlament Europejski utrzymuje spójne i silne stanowisko w tej kluczowej dla praw człowieka sprawie – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska. – Pytanie tylko, czy położy to kres wymówkom i bezczynności Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej?
Od zeszłorocznego głosowania nad rezolucją dokumentującą udział państw UE w torturach i wymuszonych zaginięciach, prowadzonych przez CIA w Europie, żadna z rekomendacji nie została zrealizowana. Jest to tym bardziej uderzające, że Litwa – sprawująca obecnie Prezydencję Rady UE – wciąż nie zastosowała się do żądań ponownego otwarcia śledztwa w sprawie “czarnych dziur” CIA na swoim terytorium.
Nawet teraz pojawiają się informacje o kolejnych ofiarach i piętrzą się dowody na udział krajów UE w nielegalnych transferach, torturach i bezprawnym zatrzymywaniu osób. Mamy nadzieję, że zgodnie z przyjętą dziś uchwałą, Parlament Europejski będzie kontynuował pracę w tej sprawie – również podczas kolejnych kadencji.  Aktualne dyskusje na temat wzmocnienia praw człowieka i rządów prawa w Europie nie mogą ignorować tak ważnej kwestii.